Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) zverejnila svoj Dlhodobý zámer na roky 2012-2017. Jeho cieľom je stanoviť ciele, stratégie a úlohy, ako dosiahnuť excelentnosť univerzity, ktorá prihliada aj na výkonnosť a efektivitu, potrebu poznania a uplatňovania katolíckej sociálnej náuky.

 

Dlhodobý zámer KU 2012-2017 tvorí päť kapitol – 1. Premeny kontextu, 2. Štúdium, 3. Výskum, 4. Univerzita a sieť spoločenských vzťahov a 5. Podporné procesy. Každá kapitola sa venuje osobitným oblastiam pedagogickej, vedeckej, výskumnej a administratívnej činnosti univerzity. Téma tvorby dlhodobého zámeru bola súčasťou rokovaní kolegiálnych orgánov univerzity od polovice roku 2012. Dokument prerokovala Vedecká rada KU dňa 7. novembra 2012 a Akademický senát KU schválil dňa 5. februára 2013.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2