Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (PF KU) oznamuje, že 10. septembra 2007 o 10.00 h sa uskutoční na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 inauguračná prednáška doc. PhDr. Anny Žilovej, PhD. mim. prof. na tému Sociálne aspekty chudoby na Slovensku po roku 1990.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU) v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 28. októbra 2008

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (PF KU) oznamuje, že dňa 30. októbra 2007 o 9.30 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční habilitačná prednáška Dr. Danuty Marzec (odborná asistentka na PF Akademie im. Jana Dlugosza w Czenstochowej, Poľsko) pod názvom Práva dieťaťa – mýtus alebo skutočnosť? a o 10.00 h sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce pod názvom Starostlivosť o mládež a jej socializácia v súčasnej škole.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (PF KU) oznamuje, že dňa 30. októbra 2007 o 11.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A.Hlinku 56/1 uskutoční habilitačná prednáška dr. Tamary Zacharuk, PhD. (odborná asistentka Akademia Polska w Sedlcach, Poľsko) pod názvom Spoločenská integrácia postihnutých osôb o 11.30 h sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce pod názvom Inkluzívna edukácia ako základ sociálnej práce s postihnutými osobami.
Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (PF KU) oznamuje, že dňa 4. marca 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Grazyny Nowak-Starz, PhD. (asistentky na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Switokrzyskiej, Kielce) pod názvom Spoločenská akceptácia detí s problémami inerpersonálnej komunikácie a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Ohrozenie spoločenského vývoja a zdravia detí v Poľsku a ich školské prispôsobenie.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2