Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU) v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 12. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Daniely Kolibovej, CSc. (odborná asistentka Katolíckej univerzity v Ružomberku) pod názvom Efektívna komunikácia v práci sociálneho pracovníka a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Sociálne a komunikačné zručnosti v práci sociálneho pracovníka.

Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 13. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška dr Romana Boguslawa Sierona (odborný asistent,  Katolicki Uniwersytet Lubelski J. Pawla II, Lublin) pod názvom Výklad biblických vied v kanonickom ponímamí v didaktickovýskumnej oblasti katolíckej pedagogiky a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Model výchovy podľa Ježiša Krista vo svetle štyroch kanonických evanjelií.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 20. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška dr Karola Mauscha (odborný asistent, Uniwersytet Szczecinski, Štetín) pod názvom Pomoc sociálnym pracovníkom v odbornom rozvoji s použitím metódy Balintových skupín a  obhajoba habilitačnej práce pod názvom Zdravie z aspektu sociálnej práce interdisciplinárna empirická štúdia.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z.z. zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 17. júna 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Magdalény Habšudovej, CSc., (odbornej asistentky na Katolíckej univerzite v Ružomberku) pod názvom Sociálne súvislosti starostlivosti o chorých a zdravotne oslabených jedincov a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Kompenzačné prostriedky ako podporujúci faktor integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU) v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 13. mája 2008 o 10.30 h sa uskutoční inauguračná prednáška dr hab. Marie Jolanty Zmichrowskej (profesorka, Akademia Pedagogiczna im. J. Dlugosza, Čenstochová) pod názvom Vplyv časopisov na formovanie patrioticko-náboženských postojov detí a mládeže.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2