Jediná slovenská katolícka univerzita bojuje o svoj status. Nový vysokoškolský zákon, ktorý v žiadnom prípade nie je nasmerovaný proti tomuto zariadeniu, ale ktorý chce celkom nanovo upraviť vysoké školstvo, ohrozuje Katolícku univerzitu v Ružomberku. Totiž pridelenie statusu univerzitnej vysokej školy. To by malo ďalekosiahle dôsledky: nie len menej verejných prostriedkov ako doteraz, ale aj stratu môžnosti habilitácií, inaugurácií. Tím v Ružomberku má jeden rok čas na to, aby odstránil akreditačnou komisiou zistené nedostatky a tým obhájil začlenenie medzi univerzity.

 

Strach pred začlenením medzi vysoké školy a stratou štátnej podpory

V komunistickom Československu s jej štátne nariadeným ateizmom nebolo mysliteľné, aby nejaká katolícka univerzita existovala. Táto šanca vznikla až s pádom komunizmu a priateľským delením štátov. Najprv myslela Konferencia biskupov Slovenska predovšetkým na pedagogickú fakultu a na vzdelávanie katolíckych učiteľov. V roku 1995 nakoniec vznikol Pedagogický inštitút sv. Ondreja v Ružomberku. Akademický senát Trnavskej univerzity z neho o rok neskôr vytvoril Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja, ktorá bola v roku 1997 začlenená do Žilinskej univerzity. Slovenský vysokoškolský zákon v roku 2000 dovolil, aby sa na jeho základe etablovala Katolícka univerzita v Ružomberku s dvomi fakultami: pedagogickou a filozofickou. V roku 2002 získala status verejnej vysokej školy s konfesijným charakterom. V roku 2003 bola otvorená Teologická fakulta a v roku 2005 Fakulta zdravotníctva.

Novelizácia slovenského vysokoškolského zákona z roku 2007 ale predpokladá, že existujúce univerzity na Slovensku budú prehodnotené podľa prísnych kritérií a rozdelené do troch kategórií na: univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy. Akreditačná komisia, ktorá bola založená ako poradný orgán vlády a zostavená zo zástupcov univerzít, má viesť preskúmanie 24 oblastí vedy. V prípade Katolíckej univerzity v Ružomberku zistila, že v rokoch 2002-2007 nespĺňala všetky kritériá na zaradenie medzi univerzity a hneď aj navrhla jej zaradenie medzi vysoké školy. Teraz sa očakáva "ministerský apel, aby do jedného roka bola zaslaná správa o odstránení chýb", informuje hovorca Katolíckej univerzity, Vladimír Buzna pre Tagespost. "V prípade, že tieto nedostatky do septembra 2010 neodstránime, ministerstvo školstva môže predložiť vláde návrh, ktorý zaradenie medzi vysoké školy potvrdí." Ak by malo skutočne dôjsť k zaradeniu medzi vysoké školy, udeje sa to až v akademickom roku 2010/2011.

S týmto sa v Ružomberku nie ľahko vyrovnávajú. A to z pragmatického dôvodu: začlenenie univerzity medzi vysoké školy by zo sebou prakticky prinieslo stratu mnohých štátnych podpôr. Taktiež by neboli možné žiadne habilitačné, inauguračné konania, univerzita by prišla o doktorandské študium a mohla uskutočňovať iba bakalárske a magisterské štúdium. Buzna sa pokúša zneistenia vyvrátiť: „Začaté doktorandské štúdium a procesy habilitácií a inaugurácii budú riadne ukončené, pričom nebudú akceptované žiadne nové žiadosti.“ Už začaté študijné programy by mohli v každom prípade pokračovať.

Univerzita uisťuje, že už podnikla kroky, aby v roku 2007 vyhlásené kritéria ako univerzita splnila. Strata univerzitného statusu by bola trpkým úderom pod pás. Potom by mali veriaci na Slovensku "len obmedzené možnosti katolíckeho vzdelania v študijných programoch tretieho stupňa," vysvetľuje Buzna denníku Tagespost. Tím na Katolíckej univerzite v Ružomberku verí v ďalšie možnosti expanzie: má byť vybudovaná nová univerzitná knižnica. "Pripravujeme sa tiež na štúdium práva a ekonómie," uvádza optimisticky Buzna. V tomto čase študuje na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá "svoju činnosť začala na farskom úrade v Ružomberku", spolu 10 500 študentov. 

Buzna vyvracia tvrdenia, žeby bol nejaký špeciálny tlak ľavicovo-populistickej a nacionálnej vlády voči existencii katolíckej univerzity na katolíckom Slovensku. Každopádne cítiť nepriateľské nálady u niektorých štátnych úradníkov alebo fukcionárov iných konkurenčných vysokých škôl. Pritom však v Ružomberku ide o pokračujúci rozvoj človeka v jeho celej hĺbke: "na úrovni intelektuálnej, mravnej, estetickej a náboženskej." Toto by pomohlo nakoniec aj štátu – udržať spoločenský poriadok, "obzvlášť v oblasti práva," myslí si hovorca. Univerzitu, ktorá "je spojená s existenciu nezávislého Slovenska," chce v čase inštrumentalizácie života upozorniť najmä na to, že človek je "veľkým bohatstvom". 

Originálne znenie príspevku s názvom Eine katholische Universität kämpft um ihren Status od Stephana Baiera, rakúskeho korešpondenta denníka Die Tagespost v čísle 111. zo 17. septembra 2009.


január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU