V nedeľu 13. februára sa v Košiciach uskutočnilo podujatie organizované Spolkom sv. Cyrila a Metoda a početne najväčšou farnosťou Košickej eparchie na košickom sídlisku Terasa. Už tradične na sviatok sv. Cyrila a Metoda je slúžená sv. liturgia za zosunutých členov Spolku a Jednoty sv. Cyrila a Metoda. Členovia spolku, priaznivci cyrilo-metodskej tradície, si pripomenuli historickú udalosť spred 1142 rokov, kedy sa vo večnom meste Ríme pre nebo narodil náš učiteľ Cyril - „blažený ohlasovateľ Slova Božieho“ (por. tropár sviatku). S predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda o. doc. ThDr. Michalom Hospodárom, PhD. koncelebroval svätú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho aj vzácny hosť - o. prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.

V homílii poukázal na neprehliadnuteľný aspekt misie svätých bratov, ktorým bolo ich pokojné, mierumilovné hlásanie Božích právd. Na vtedajšiu dobu nezvyčajné, bez meča, bez tisícových výprav, nenútené, nenásilné šírenie Kristovho učenia. A to, v našich končinách, napriek všelijakým nástrahám i nepriazni, pretrvalo až doteraz v svojej rýdzej podobe. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je toho jedným z dôkazov.

Liturgická časť slávnosti bola obohatená zborovým spevom v staroslovenčine. Len nedávno založený mládežnícky spevokol miestnej farnosti sv. Petra a Pavla, vedený kaplánom o. Danielom Porubcom, odchovancom rímskeho kolégia Russicum, mal takto možnosť prezentovať svoje umenie. K radosti nielen farára a protopresbytera košického protopresbyterártu (dekanátu) o. JCLic. Jozefa Miňa, ktorý bol tiež jedným z koncelebrantov, ale všetkých početných prítomných pokračovateľov v úsilí zveľadiť Metodovu brázdu, odkázanú mu pred vyše 1100 rokmi, 42 ročným umierajúcim bratom, svätým Konštantínom - Cyrilom.

Najvyšší predstaviteľ Katolíckej univerzity v Ružomberku, rektor prof. Tadeusz Zasępa, PhD. a predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD. po bohoslužbe podpísali dohodu o spolupráci akademickej inštitúcie so Spolkom sv. Cyrila a Metoda. Novému členovi Spolku sv. Cyrila a Metoda, pánu rektorovi KU, odovzdal predseda spolku pamätnú plaketu zakladajúceho člena. Slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia Matice slovenskej v Košiciach PhDr. Jozef Mižák, predseda Miestneho odboru a stredoškolský profesor Mgr. Ján Fečo. Predstavitelia MS odovzdali dlhoročnému predsedovi Spolku sv. Cyrila a Metoda Michalovi Hospodárovi pamätnú Medailu sv. Cyrila a Metoda Matice slovenskej, ako prejav vďaky a uznania za jeho neúnavne propagovanie cyrilo-metodskej tradície a šírenie úcty k svätým bratom - spolupatronóm Európy. Záverečné „mnoholitsvije“ všetkým cyrilo-metodským nadšencom ukončilo požehnaný nedeľný večer.

TK KBS informoval Vladimír Teodor Miroššay
(TKKBS, 15. 2. 2011)
január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU