hutkaPredseda AS KU
Miroslav Huťka, PhD.
miroslav.hutka[zavinac]ku.sk

 

 

 

 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
eva.moraucikova[zavinac]ku.sk

 

 

Podpredseda AS KU – študentská časť
Mgr. Boris Pták
 

 

 

Členovia za Pedagogickú fakultu KU

JUDr. Juraj Čech, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD.
Mgr. Boris Pták
Boris Kočko


Členovia za Filozofickú fakultu KU

Mgr. Jana Juhásová, PhD.

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

Mgr. Ján Hrkút, PhD.

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

Mgr. Samuel Štefan Mahút

Jakub Harzek


Členovia za Teologickú fakultu KU

prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.
ICLic. Jozef Holubčík
prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Ing. Marek Marcin
Anton Durčák


Členovia za Fakultu zdravotníctva KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD.
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.
Michal Sopiak
Stanislav Remšík

 

Aktuálne zloženie komisií AS KU k 20. 11. 2018 (na obdobie do 9. 11. 2019)

 

Dokumenty:
Dokumenty Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2