hutkaPredseda AS KU
Miroslav Huťka, PhD.
miroslav.hutka[zavinac]ku.sk

 

 

 

 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
eva.moraucikova[zavinac]ku.sk

 

 

Podpredseda AS KU – študentská časť
Mgr. Martin Cubinek
cubinekm[zavinac]gmail.com
 

 

 

Členovia za Pedagogickú fakultu KU
doc. PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD.
Mgr. Miroslav Zajac, PhD.
Mgr. Miriama Pačnárová

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.

Mgr. Martin Cubinek


Členovia za Filozofickú fakultu KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.
Mgr. Samuel Javornický
Bc. Samuel Štefan Mahút


Členovia za Teologickú fakultu KU
ICLic. Jozef Holubčík
doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.

Ing. Marek Marcin

Anton Durčák


Členovia za Fakultu zdravotníctva KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH.
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Ing. Mgr. Imrich Andrási
Marek Ištok
Michal Kušnír

 

Zloženie komisií AS KU schválené na 2. zasadnutí AS KU dňa 26.1.2016
a doplnené na 10. zasadnutí AS KU 23.5.2017 na obdobie do 9.11.2019

 

Dokumenty:
Dokumenty Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

 

verbum obalka

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2

 

banner 2 percenta