hutkaPredseda AS KU
Miroslav Huťka, PhD.
miroslav.hutka[zavinac]ku.sk

 

 

 

 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
eva.moraucikova[zavinac]ku.sk

 

 

Podpredseda AS KU – študentská časť
Mgr. Boris Pták
 

 

 

Členovia za Pedagogickú fakultu KU

JUDr. Juraj Čech, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD.
Mgr. Boris Pták
Boris Kočko


Členovia za Filozofickú fakultu KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
Mgr. Samuel Javornický
Bc. Samuel Štefan Mahút


Členovia za Teologickú fakultu KU

prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.
ICLic. Jozef Holubčík
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Ing. Marek Marcin
Anton Durčák


Členovia za Fakultu zdravotníctva KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH.
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.
doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Marek Ištok
Stanislav Remšík

 

Zloženie komisií AS KU schválené na 2. zasadnutí AS KU dňa 26.1.2016
a doplnené na 10. zasadnutí AS KU 23.5.2017 na obdobie do 9.11.2019

 

Dokumenty:
Dokumenty Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2