Sekretariát rektora

PhDr. Katarína Nižňanská
+421 907 909 481
Katarina.Niznanska[zavinac]ku.sk

 

 

ÚTVARY RIADENÉ PROREKTORMI

 

Referát pre vzdelávanie a sociálne štipendiá

Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416

Olga.Patoprsta[zavinac]ku.sk

 

Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
Jarmila.Bellova[zavinac]ku.sk

 

Mária Mojšová, st.
+421 918 722 011
Maria.Mojsova[zavinac]ku.sk

 

Dominika Surová

 

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu

Mgr. Michaela Moldová Chovancová

+421 918 337 411
Michaela.Moldova.Chovancova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Miroslava Sekanová

+421 905 538 771

Miroslava.Sekanova[zavinac]ku.sk

 

PaedDr. Martin Pinkoš
Martin.Pinkos[zavinac]ku.sk

 

 

ÚTVARY RIADENÉ KVESTOROM
 
Sekretariát kvestora

Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423  
Marta.Ondrejkova[zavinac]ku.sk

 

Ekonomický odbor
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415  
Ema.Mojsova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Jana Garajová
+421 918 337 417  
Jana.Garajova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Františka Hlinová
+421 918 337 419  
Frantiska.Hlinova[zavinac]ku.sk

 

PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418  
Maria.Migrova[zavinac]ku.sk

 

Bc. Monika Hatalová
Monika.Hatalova[zavinac]ku.sk
+421 918 722 073

 

Referát personálnej práce a miezd

Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423  
Marta.Ondrejkova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422  

Iveta.Bajciova[zavinac]ku.sk

 

Oddelenie prevádzky a investícií

Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
Maria.Betikova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Ladislav Fínik
Ladislav.Finik[zavinac]ku.sk

 

Anna Lenártová
Peter Málik
Katarína Vavreková
Eva Rošteková
Zuzana Antušáková

 

Oddelenie ubytovacích a stravovacích služieb

e-mail: ubytovanie[zavinac]ku.sk
http://usz.ku.sk

 

Mgr. Renáta Šrámeková     
+421 918 337 414        
Renata.Sramekova[zavinac]ku.sk

 

Martin Piatko
+421 918 337 453
Martin.Piatko[zavinac]ku.sk

 

Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc. Viera Tranová
 

Referát pre verejné obstarávanie

Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145  
Jaromir.Biros[zavinac]ku.sk

 

Referát pre správu registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450  

Veronika.Baloghova[zavinac]ku.sk

 

Adriana Veselovská
+421 918 722 040  
Adriana.Veselovska[zavinac]ku.sk

 

 

ÚTVARY RIADENÉ RIADITEĽOM VNÚTORNEJ SPRÁVY

 

Referát pre projektovú činnosť

 

 

Referát pre vnútorný audit a riadenie kvality

Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426  
Daniela.Vrabkova[zavinac]ku.sk

 

Referát pre bezpečnostný manažment

Peter Kubačka
+421 918 337 445  
Peter.Kubacka[zavinac]ku.sk

 

Ing. Radislav Kendera, PhD.
Radoslav.Kendera[zavinac]ku.sk

 

 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA KU
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: kniznica[zavinac]ku.sk
http://uk.ku.sk

 

Mgr. Katarína Matušková    
+421 905 562 229
Katarina.Matuskova[zavinac]ku.sk       


Mgr. Anna Chlebničanová
Ing. Ján Culka        
Mgr. Dana Kočibálová       
Ing. Anna Koišová            
Mgr. Mária Labašková             
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Ing. Katarína Slašťanová
Mgr. Stanislava Mičudová
Božena Kubalová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Ing. Zuzana Bartošová  (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)

Ing. Martin Kuniak (VERBUM vydavateľstvo KU)

 

 

ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ KU
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: uikt[zavinac]ku.sk
http://uikt.ku.sk
 

Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
Emil.Jamrich[zavinac]ku.sk

 

Ing. Karol Vorek
+421 918 337 428
Karol.Vorek[zavinac]ku.sk

 

Ing. Róbert Lukáč  preukazy (študentov, učiteľov a zamestnancov)
+421 918 337 430
preukazy[zavinac]ku.sk
Robert.Lukac[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Milan Krivda
+421 917 672 735
Milan.Krivda[zavinac]ku.sk

 

Ing. Vendelín Ružička
+421 918 337 434
Vendelin.Ruzicka[zavinac]ku.sk

 

Ing. Peter Debnár
+421 918 722 016
Peter.Debnar[zavinac]ku.sk

 

Ing. Rudolf Kollár
+421 907 808 084
Rudolf.Kollar[zavinac]ku.sk

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2