Sekretariát rektora

Mgr. Mária Parigalová
+421 918 337 412
Maria.Parigalova[zavinac]ku.sk

 

 

ÚTVARY RIADENÉ PROREKTORMI

 

Referát pre vzdelávanie a sociálne štipendiá

Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416

Olga.Patoprsta[zavinac]ku.sk

 

Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
Jarmila.Bellova[zavinac]ku.sk

 

Mária Mojšová, st.
+421 918 722 011
Maria.Mojsova[zavinac]ku.sk

 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility

Michaela Moldová Chovancová, PhD.

+421 918 337 411
Michaela.Moldova.Chovancova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Lucia Kravčáková
+421 918 337 433
Lucia.Kravcakova[zavinac]ku.sk

 

PaedDr. Martin Pinkoš
Martin.Pinkos[zavinac]ku.sk

 

Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium (vrátane nostrifikácie dokladov o vzdelaní)

Mgr. Mária Parigalová
+421 918 337 412
Maria.Parigalova[zavinac]ku.sk

 

 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA KU
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: kniznica[zavinac]ku.sk
http://uk.ku.sk

Mgr. Katarína Matušková    
+421 905 562 229
Katarina.Matuskova[zavinac]ku.sk       


Mgr. Anna Chlebničanová
Ing. Ján Culka        
Mgr. Dana Kočibálová       
Ing. Anna Koišová            
Mgr. Mária Labašková             
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Ing. Katarína Slašťanová
Božena Kubalová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Ing. Zuzana Bartošová  (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)

 

 

VERBUM  vydavateľstvo KU

Ing. Martin Kuniak 

+421 918 337 452

Martin.Kuniak[zavinac]ku.sk

 

 

ÚTVARY RIADENÉ KVESTOROM
 
Sekretariát kvestora

 

 

Ekonomický odbor
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415  
Ema.Mojsova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Jana Garajová
+421 918 337 417  
Jana.Garajova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Františka Hlinová
+421 918 337 419  
Frantiska.Hlinova[zavinac]ku.sk

 

PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418  
Maria.Migrova[zavinac]ku.sk

 

Bc. Mária Mliečková
Maria.Mlieckova[zavinac]ku.sk

 

Referát personálnej práce a miezd

Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423  
Marta.Ondrejkova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422  

Iveta.Bajciova[zavinac]ku.sk

 

Oddelenie prevádzky a investícií

Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
Maria.Betikova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Ladislav Fínik
Ladislav.Finik[zavinac]ku.sk

 

Anna Lenártová
Peter Málik
Katarína Vavreková
Zuzana Antušáková

 

Ubytovacie a stravovacie zariadenie

e-mail: ubytovanie[zavinac]ku.sk
http://usz.ku.sk

 

Mgr. Renáta Šrámeková     
+421 918 337 414        
Renata.Sramekova[zavinac]ku.sk

 

Martin Piatko
+421 918 337 453
Martin.Piatko[zavinac]ku.sk

 

Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc. Viera Tranová

Eva Rošteková
 

Referát pre verejné obstarávanie

Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145  
Jaromir.Biros[zavinac]ku.sk

 

Referát pre správu registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450  

Veronika.Baloghova[zavinac]ku.sk

 

Adriana Veselovská
+421 918 722 040  
Adriana.Veselovska[zavinac]ku.sk

 

Referát pre projektovú činnosť

Mgr. Katarína Nižnanská, PhD.

+421 918 111 154

katarina.niznanska[zavinac]ku.sk

 

Referát pre vnútorný audit a riadenie kvality

Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426  
Daniela.Vrabkova[zavinac]ku.sk

 

Referát pre bezpečnostný manažment

Peter Kubačka
+421 918 337 445  
Peter.Kubacka[zavinac]ku.sk

 

Ing. Radislav Kendera, PhD.
Radislav.Kendera[zavinac]ku.sk

 

Referát informačných technológií KU

Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: uikt[zavinac]ku.sk
http://uikt.ku.sk

 

Ing. Karol Vorek
+421 918 337 428
Karol.Vorek[zavinac]ku.sk

 

Ing. Róbert Lukáč
+421 918 337 430
preukazy[zavinac]ku.sk
Robert.Lukac[zavinac]ku.sk

 

Ing. Vendelín Ružička
+421 918 337 434
Vendelin.Ruzicka[zavinac]ku.sk

 

Ing. Peter Debnár
+421 918 722 016
Peter.Debnar[zavinac]ku.sk

 

Ing. Rudolf Kollár
+421 907 808 084
Rudolf.Kollar[zavinac]ku.sk

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2