zenonV duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že piatok 17. júla 2020 zomrel v Ríme vo veku 80 rokov kardinál Zenon Grocholewski, emeritný prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu. Kardinálovi bol v roku 2013 na KU v Ružomberku udelený titul „doctor honoris causa“ a prítomný bol aj na slávnostnom otvorení novej budovy Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.

 

Zenon Grocholewski sa narodil 11. októbra 1939 v obci Bródki v Poznanskej arcidiecéze. Kňazstvo prijal v roku 1963, vyššími štúdiami v Ríme sa kvalifikoval v oblasti kánonického práva, s doktorátom z Pápežskej Gregorovej univerzity a diplomom advokáta Rímskej róty. V rokoch 1972-1999 pracoval v rôznych funkciách na Najvyššom tribunáli Apoštolskej signatúry, vrátane funkcie prefekta. V roku 1983 prijal biskupskú vysviacku z rúk pápeža Jána Pavla II., ktorý mu v roku 2001 udelil kardinálsky titul.

 

onp 2Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú biblickú konferenciu pri príležitosti ukončenia Roku Božieho Slova. Konferencia sa uskutoční 30. septembra 2020 od 8:30 do 18:00 v Aule sv. Košických mučeníkov na Hlavnej ul. 89.

 

Spojená bude s biblickou výstavou (prevažne zo zbierky M. Lapčáka, CSVZML, GTF PU, TF KU) dňa 30.9. - 2.10.2020 v Átriu TF KU. Konferencia je organizovaná v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, C-SBBS, Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Bratskou jednotou baptistov.

 

diplom patrikporubän cssvk di2020V druhej polovici júna 2020 sa na Ostravskej univerzite uskutočnila 8. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky. Katedru informatiky PF KU v Ružomberku reprezentoval študent magisterského štúdia Bc. Patrik Porubän so súťažnou prácou Analýza možností využitia neurónových sietí v dostupných školských pomôckach. V silnej konkurencii bola súťažná práca z našej univerzity ocenená 2. miestom.

 

Súťažná práca Patrika Porubäna je vybranou časťou kapitol z jeho diplomovej práce zameranej na analýzu simulátorov neurónových sietí. Školiteľom diplomovej i súťažnej práce bol doc. Igor Černák. V súťažnej práci sa autor zameral hlavne na prínos svojej diplomovej práce v oblasti vyučovania informatických predmetov. Predmetom jeho skúmania boli počítačové simulátory neurónových sietí, ktoré sú voľne alebo v platenej forme dostupné na internete.

 

27048V odbore Katolícka teológia bol za profesora vymenovaný doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD. (TF KU) a v odbore Hudobná teória a pedagogika doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. (PF KU).

 

Róbert Lapko bol vymenovaný za profesora prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou 14. júla 2020 na základe návrhu Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Rastislav Adamko prijal menovací dekrét 2. júla 2020 z rúk ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. Za profesora bol vymenovaný prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom dňa 17. júna 2020 na základe návrhu Vedeckej rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Pánom profesorom k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu blahoželáme a prajeme veľa síl, zdravia a úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

baner soPočas letných prázdnin a dovoleniek sú študijné oddelenia na jednotlivých fakultách KU v Ružomberku zatvorené (z dôvodu čerpania dovoleniek) v uvedených termínoch:

 

Pedagogická fakulta KU: 27.7.2020 - 7.8.2020

Filozofická fakulta KU: 13.7.2020 – 24.7.2020

Fakulta zdravotníctva KU: 20.7.2020 - 31.7.2020

Teologická fakulta KU: 20.7.2020 – 31.7.2020

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU