fric parteSo zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 13. januára 2021 nás navždy opustil doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., člen Katedry matematiky PF KU v Ružomberku.  

 

Matematik a univerzitný učiteľ doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., bol medzinárodnou akademickou komunitou uznávaným vedcom a zároveň človekom hlbokého kresťanského presvedčenia, ktorý sa podstatnou mierou zaslúžil o vznik a etablovanie existencie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas svojho aktívneho života bol členom viacerých vedeckých rád, štátnych komisií a medzinárodných spoločností či asociácií.

anton neuwirth22. januára si pripomenieme 100. výročie narodenia bývalého veľvyslanca Slovenska pri Svätej stolici a poslanca NR SR Antona Neuwirtha. Vo Vatikáne našu krajinu zastupoval v rokoch 1994 – 1998. Zomrel 21. septembra 2004 v Bojniciach. 

 

Na návrh Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku mu udelila Vedecká rada KU v roku 2005 čestný doktorát. V priestoroch Kabinetu dejín KU v Univerzitnej knižnici KU bude po jej otvorení možné navštíviť tematickú výstavu pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia, ktorá pozostáva z výberu textov z knižničného fondu UK KU. Rovnako bude možné zhliadnuť audiovizuálne dokumenty o živote a diele A. Neuwirtha.

bombulaMilé študentky, milí študenti, vážení akademickí kolegovia, stojíme na prahu Vianoc, keď si pripomíname to, čo sa stalo v Betleheme pred 2000 rokmi – Spasiteľ prišiel na tento svet. Boh sa k nám sklonil a dal svojho Syna za nás.

 

Vianoce sú nielen pripomienkou toho, čo bolo, ale aj toho, čo bude – Boh príde znova, ako nás o tom uistil. Ako kresťania veríme na druhý príchod Krista, ktorý sa vráti ako Kráľ kráľov a Pán pánov – a vieme, že sa neho nemusíme báť, veď sme Boha spoznali už v betlehemskom príbytku: ako Boha, ktorý nás bezpodmienečne miluje a prijíma takých, akí sme.

deanDňa 8. decembra 2020 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku na návrh Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vymenoval PaedDr. Petra Kršku, PhD. za dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

PaedDr. Peter Krška, PhD. bude funkciu dekana fakulty zastávať druhé funkčné obdobie od 21. decembra 2020.

pizrael webV stredu 2. 12. 2020 poslanci NR SR zvolili štyroch nových členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Jedným z nich je aj vedúci našej katedry žurnalistiky Pavel Izrael, ktorý nastúpi na svoje šesťročné funkčné obdobie od 17. decembra. Poslanci vyberali z 20 kandidátov a samotnej voľbe predchádzalo ich verejné vypočutie pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá. Blahoželáme a želáme veľa úspechov pri pôsobení v rade!

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu je orgán, ktorý má deväť členov a jeho poslaním je „presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie“ (Zákon č. 308/2002 Z.z.) RVR napríklad rozhoduje o licenciách na vysielanie, ukladá sankcie vysielateľom či spracúva štatistiky o odvysielanom programe.

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU