kapitulaV termíne 27.-31. augusta 2018 sa v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule uskutoční XIX. ročník sympózia kánonického práva, ktoré od roku 1991 pravidelne organizuje pre cirkevných sudcov, advokátov, pracovníkov cirkevnej justície a všetkých záujemcov o kánonicko-právne disciplíny Slovenská spoločnosť kánonického práva. Na tohtoročnom sympóziu dostali priestor najmä témy, ktoré sa týkajú prípravy na manželstvo a rodinu, následné duchovné sprevádzanie manželov po sobáši a už tradične témy manželského a procesného kánonického práva.

 

trnava 13.7.2018 2Dňa 13. júla 2018 sa v Trnave uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) na ktorom bol prerokovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). NPRVV a implementačný plán, ktoré schválila vláda SR dňa 27. júna 2018, budú v nasledujúcich desiatich rokoch formovať slovenské školstvo. Vzhľadom na otvorený charakter dokumentu, ktorého akčné plány majú byť aktualizované do 31. decembra 2019, SRK deklaruje záujem aktívne vstúpiť do procesu jeho revízie, aby sa v čo najväčšej miere dosiahol rozvoj a kvalita slovenského vysokého školstva.

 

trnava 13.7.2018 1Dňa 19. júna 2018 Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) schválila znenie dvoch zákonov týkajúcich sa reformy vysokoškolského vzdelávania, ktoré prezident SR dňa 4. júla 2018 vetoval. V závere legislatívneho procesu Slovenská rektorská konferencia (SRK) prijala zásadné pripomienky dňa 30. apríla 2018. Niektoré boli zohľadnené, mnohé však ostali nevyriešené. Pripomienky prezidenta SR sú obsahovo zhodné s viacerými pripomienkami SRK.

 

gubbio1Pod názvom „European humanism in the making“ sa v talianskom Gubbiu konalo stretnutie realizačného kolektívu autorov Európskej letnej školy katolíckych univerzít. Organizuje ju Federácia katolíckych univerzít Európy (FUCE), ktorej Katolíckej univerzita v Ružomberku je členom. V dňoch 9. – 11. júla 2018 si dvadsiati univerzitní učitelia vzájomne predstavili a v diskusiách skomentovali všetky časti budúceho programu, ktorý je rozdelený do piatich modulov.

 

mc 7.9.18 catholic leadership group no textAko efektívne viesť neziskovú katolícku organizáciu? Ako ju nielen založiť, ale zabezpečiť aj jej stabilný rozvoj? O čom všetkom treba uvažovať v súvislosti s jej víziou a misiou? Hľadanie odpovedí na tieto a ďalšie otázky spojené s existenciou a uskutočňovaním poslania katolíckych neziskových organizácií bolo obsahom deviateho ročníka Catholic Leadership Certificate Program.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2