nanovic1Zástupcovia troch fakúlt KU sa od 13. do 20. júla 2019 zúčastnili školenia katolíckych lídrov na Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame. Za pedagogickú fakultu sa seminára zúčastnila doc. Markéta Rusnáková a dr. Angela Almašiová, filozofickú fakultu zastupovali dr. Juraj Holdoš a dr. Pavel Izrael a teologickú fakultu doc. Martin Uháľ. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia katolíckych univerzít z Chorvátska, Poľska, Maďarska, Gruzínska a Ukrajiny, ktoré sú partnerskými univerzitami Nanovic Institute.

 

Nanovic Institute sa zameriava na rozvoj katolíckeho vysokoškolského vzdelávania v Strednej a Východnej Európe už od roku 2003. Inštitút podporuje vzdelávanie lídrov z partnerských univerzít usporiadaním týždenného letného kurzu orientovaného na rozvoj vodcovských zručností, strategické plánovanie, fundraising, hodnotenie kvality a rozvoj filantropie na vysokých školách a v mimovládnych organizáciách.

bologna processV dňoch 24.-25. júna 2019 zorganizovala Univerzita v Bologni (Alma Mater Studiorum) spolu s Observatory Magna Charta Universitatum, Európskou asociáciou univerzít, talianskym ministerstvom školstva, univerzít a výskumu, Európskou úniou študentov, a s podporou ďalších partnerov oslavu 20. výročia podpísania Bolonskej deklarácie.

 

Bolonská deklarácia, ktorú podpísalo 19. júna 1999 v Bologni 31 ministrov zodpovedných za vysoké školstvo, oficiálne odštartovala Bolonský proces. Deklarovala zvýšenie kvality vysokoškolského sektora a jeho zosúladenie v rámci signatárskych krajín.

logo erasmus a kuReferát pre zahraničné vzťahy a mobility KU opätovne získal financovanie už na štvrtý projekt Erasmus+ KA107 – spolupráca s krajinami mimo EÚ od jeho spustenia v roku 2015. Aktuálny projekt potrvá dva roky a umožní zrealizovať 18 mobilít študentov a zamestnancov s dôrazom na prijímanie zahraničných kolegov.

 

Katolícka univerzita v Ružomberku bude koordinátorom nového projektu, v rámci ktorého bude spolupracovať s novými univerzitami z Gruzínska (Akaki Tsereteli State University, Batumi Shota Rustaveli State University, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Samtskhe-Javakheti State University) a Ukrajiny (V. N. Karazin Kharkiv National University). Dobrá kooperácia sa prejavila v rozšírení spolupráce s Uzhorod National University o nový odbor.

du fotoNa Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 1.–4. júla 2019 uskutočnil už 12. ročník obľúbenej akcie pre deti základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov „Detská univerzita KU 2019“. Tohtoročné motto podujatia znelo „Múdrejší vyhráva!“ pričom univerzitný život si vyskúšalo 90 detí.

 

Program Detskej univerzity KU 2019 (DU KU 2019) bol opäť veľmi pestrý. Počas štyroch dní mohli deti nabrať početné vedomosti a skúsenosti z väčšiny odborov, ktoré Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka v rámci troch stupňov univerzitného vzdelania. Príjemnými povinnosťami „študentov“ DU KU 2019 boli aktívne účasti na rôznorodých workshopoch pod vedením vysokoškolských študentov, ktorí si tak mohli v praxi vyskúšať svoje pedagogické, organizátorské či iné schopnosti.

kurz organistov a kantorovUž po pätnástykrát Katedra hudby PF KU zorganizovala a uskutočnila kurz pre chrámových organistov a kantorov. Počas podujatia trvajúceho od 30. júna do 5. júla 2019 mohli zúčastnení kurzisti vo všetkých vekových kategóriách absolvovať vybranú aktivitu – individuálne cvičenia hry na organe, nácvik dirigovania zboru a teóriu i prax interpretácie gregoriánskeho chorálu.

 

Každý účastník mal možnosť využiť individuálne hlasové cvičenia, a to všetko pod dohľadom skúsených a renomovaných pedagógov z Ružomberka (Katedra hudby PF KU), ale aj zo zahraničia (MgA. David Postránecký, Brno). Účastníci kurzu vytvorili chrámový spevácky zbor i gregoriánsku scholu a svoju spoločnú prácu prezentovali na každodenných sv. omšiach v Kostole povýšenia Svätého kríža.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2