logo kuDo doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 04. 2018 bol navrhnutý jeden kandidát: Jakub Konkoľ – Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (študent Mgr. stupňa štúdia, študijný program katolícka teológia).

 

askasV rámci podujatia „Hosť na KU“ v utorok 24. apríla v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. vo Výstavnej sieni Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) vystúpi so svojou prednáškou Vladimír Farský, ktorý bude hovoriť na tému: Pomoc pri závislosti na alkohole.

 

 

 

 

logo titulka2Aj tento rok bude prvý prázdninový týždeň Katolícka univerzita otvorená pre najmenších študentov, ktorým pripravujeme už 11. ročník Detskej univerzity (DU) v Ružomberku. Prihlasovanie na DU bude prebiehať 16. mája 2018 od 9.00 hod. (elektronicky) na webovej stránke du.ku.sk. DU sa uskutoční v dňoch 02.07. – 06.07. 2018 a je zameraná na žiakov základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov.

 

tkkUž po tretí krát, aj tohto roku organizuje o. z. EduArt Vzdelávanie umením v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU) a so Spoločnosťou Ježišovou týždeň podujatí, ktoré pod názvom Týždeň kresťanskej kultúry (TKK) upriamujú pozornosť na kresťanský hodnotový systém a jeho prejavy v živote. 

 

konferencia italian culture10.–11. apríla 2018 sa na Pedagogickej fakulte KU pod gesciou oddelenia talianskeho jazyka a kultúry Katedry cudzích jazykov PF KU konal už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Taliansky jazyk a kultúra v strednej Európe / Lingua e Cultura italiana nell´Europa Centrale.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2