promofoto ff 31Vážení uchádzači o štúdium, vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 predlžujú všetky fakulty KU v Ružomberku termín odovzdávania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium do 30. apríla 2020. Všetkým uchádzačom zároveň odporúčame využiť elektronickú prihlášku, bez potreby posielať prihlášku poštou.

 

Všetky ďalšie náležitosti, ktoré z dôvodu pretrvávania mimoriadnych opatrení nie je možné v súčasnosti vybaviť (napr. maturitné vysvedčenie a pod.), bude možné doložiť dodatočne. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte študijné oddelenia jednotlivých fakúlt. Kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke príslušnej fakulty KU v Ružomberku.

srk logo1Bratislava, 2. apríla 2020  - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sa stretol so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Predmetom spoločného rokovania boli aktuálne opatrenia, ktoré prijali vysoké školy ako reakciu na šírenie COVID-19 a návrhy smerujúce k zabezpečeniu chodu vysokých škôl a riadnemu ukončeniu letného semestra 2019/2020.

 

Minister informoval o prebiehajúcej príprave návrhov legislatívnych zmien, ktoré majú zabezpečiť riadny chod vysokých škôl v tejto mimoriadnej situácii. Vyzval prezidenta SRK, aby členom SRK sprostredkoval požiadavku na informovanie akademickej obce a širokej verejnosti o aktuálnych krokoch vysokých škôl a osobitne ohľadne ukončenia ak. roka 2019/2020 a prijímacieho konania prostredníctvom webových sídel a sociálnych sietí.

 

logo tf kuV súvislosti s hrozbou nového koronavírusu študenti Teologickej fakulty v  Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) už niekoľko dní ako dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách, ktoré môžu pomôcť zvládať situáciu ohrozeným skupinám.

„So situáciou, ktorej dnes čelíme, sa nestretol nikto z nás. Sme ešte len na začiatku a nevieme ako dlho táto situácia potrvá, ani aké dôsledky bude mať. Terajšia situácia je úplne nová a otvára priestor pre vlastnú iniciatívu. Chceme ukázať, aké hodnoty vyznávame. Prerušená výučba, však neznamená, že sa nemôžeme zapájať do dobrovoľníckych aktivít, ktoré pomôžu tým najzraniteľnejším,“ informovala v sobotu doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková z katedry spoločenských vied TF KU.

logo fz kuVzhľadom na situáciu s koronavírusom na Slovensku sa v každom zdravotníckom zariadení vykonávajú základné epidemiologické opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Aj študenti Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku sa prihlásili do výzvy, ktorá bola vyhlásená Fakultou zdravotníctva na základe žiadosti o pomoc Ústrednej vojenskej nemocnice -  fakultnej nemocnice v Ružomberku (ÚVN) a v najbližších dňoch sa ako dobrovoľníci zapoja do pomoci pri realizácii týchto opatrení.

 

Študenti FZ KU sa od budúceho týždňa zapoja do spoluúčasti pri realizácii epidemiologických opatrení v rámci prevencie šírenia koronavírusu v ÚVN. Tá bude spočívať najmä v pomoci pri depistáži všetkých prichádzajúcich pacientov do ÚVN (meranie telesnej teploty a odoberanie anamnestických údajov) prostredníctvom "záchytného miesta", resp. budú pomáhať "v mobilnej odberovej jednotke". Dobrovoľníci budú rovnako zaradení na konkrétne klinické pracoviská ÚVN podľa aktuálnej situácie a potreby.

 

banner2V súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej metódy štúdia a s tým súvisiace opatrenia, a to do odvolania, respektíve do určenia doby prerušenia verejnými autoritami.

 

Prezenčné vyučovanie na KU v Ružomberku a všetkých jej súčastiach je nahradené vyučovaním dištančným. O termíne ukončenia prerušenia prezenčnej výučby budú študenti a zamestnanci KU informovaní dostatočne včas tak, aby sa vytvoril priestor na plynulý návrat na prezenčnú formu štúdia a na organizačné a technické zabezpečenie prezenčného vyučovania.

 

Príkaz rektora KU P-4/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom

apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2