pukacovaDňa 4. decembra 2018 si prevzala Alžbeta Pukáčová, študentka 3. ročníka odboru sociálna práca na PF KU, ocenenie Srdce na dlani v kategórií kultúra a umenie/dobrovoľnícka služba a angažovanie sa v sociálnej sfére. Ocenenie udeľuje Žilinský samosprávny kraj výnimočným ľuďom – dobrovoľníkom, ktorí bez nároku na honorár venujú svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti a energiu v prospech iných ľudí alebo spoločnosti, ako aj ocenenie výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

 

 

 

 

 

drogyPrevencia drogových závislostí je v súčasnosti významnou oblasťou, ktorú je nevyhnutné zefektívniť. V tejto súvislosti sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil 3. decembra 2018 celouniverzitný odborný seminár „Drogy a prevencia“, ktorý viedol prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. – popredný odborník na závislosti a ich prevenciu v Českej republike. Seminár sa uskutočnil aj v spolupráci s občianskym združením Majme srdce pre deti.

 

ostrava1Delegácia študentov Katedry hudby PF KU v Ružomberku sa spolu so svojimi pedagógmi zúčastnila na II. ročníku Medzinárodného festivalu slovanskej hudby, ktorý sa konal v dňoch 5. – 15.11.2018 na rôznych miestach Moravskosliezkeho kraja. V jeho priebehu sa uskutočnilo 10 koncertných večerov, interpretačná súťaž žiakov a študentov, klavírny Masterclass pod vedením renomovaného klaviristu a pedagóga Reného Adámeka z Katedry hudby PF KU v Ružomberku a hudobná dielňa huslistu Tomáša Pospíšila.

 

 

 

 

 

univerzita janka kupaluHoci Bielorusko pre nás nie je vzdialené ani geograficky, ani kultúrne, predsa na Slovensku o tejto krajine veľa nevieme. S cieľom nadviazať kontakty so vzdelávacími inštitúciami v Bielorusku sa uskutočnila pracovná cesta zástupcov Katolíckej univerzity v Ružomberku, dekana Filozofickej fakulty KU Mareka Babica a prodekana pre vedu, umenie a doktorandské štúdium FF KU Eugena Zeleňáka, ktorým do Bieloruska otvoril dvere honorárny konzul Bieloruskej republiky na Slovensku Marián Murin.

 

gratulacia 60Ružomberok/Šaštín (22. novembra 2018) - Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sa v pondelok 19. novembra dožil životného jubilea 60 rokov. Pri príležitosti plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Šaštíne mu v mene celej akademickej obce a študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku zablahoželal aj Jaroslav Demko, rektor KU.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2