poradenstvoŠtudenti aj zamestnanci Katolíckej univerzity v Ružomberku v čase pandémie COVID-19 môžu využívať bezplatné psychologické poradenstvo dištančnou formou na SOS linke psychologickej pomoci, na ktorú môžu volať v prípade krízovej intervencie a v čase akútnej núdze: + 421 917 224 662.

 

V prípade potreby v oblastiach týkajúcich sa osobných, vzťahových alebo študijných ťažkostí, keď sa cítia sami, necítia sa dlhodobo dobre alebo prežívajú náročné obdobie v živote, môžu kontaktovať a komunikovať so zamestnancami Poradenského centra KU alebo psychológmi aj prostredníctvom e-mailu (s možnosťou výberu formy vzájomnej komunikácie – e-mail, telefón, skype, zoom) alebo sa individuálne dohodnúť na osobnom poradenstve v pracovné dni od pondelka do piatku v čase od 7,00 do 15,00 hod. Externí psychológovia sú k dispozícii v pondelky až stredy v čase od 15,00 do 18,00 hod.

u10Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+, s potenciálom rozšírenia o ďalších členov. U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000 tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 študentov.

 

Projektové tímy týchto univerzít momentálne predstavujú dominantný, takmer 60-percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. Konzorcium nadobudne právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia zostávajú zachované v plnom rozsahu.

 

logo kuV nadväznosti na odporúčania MŠVVaŠ SR vydáva rektor KU v Ružomberku Príkaz k zníženiu rizika nákazy koronavírusom v rámci KU – prerušenie prezenčnej výučby.

 

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa ukončuje prezenčná metóda štúdia na KU v Ružomberku a všetkých jej súčastiach, s prechodom na dištančnú metódu štúdia. Výnimky z príkazu sú postúpené na dekanov fakúlt a riadiacich pracovníkov ďalších súčastí KU.

foto navsteva mz srNa pôde KU v Ružomberku sa uskutočnilo stretnutie PhDr. Marcela Šefčíka, PhD., generálneho riaditeľa kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR a predstaviteľov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Mgr. Františka Majerského a prodekana FZ KU Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH.

 

Nosnou témou bolo vykonávanie odborných praxi pre nelekárske študijné odbory v čase núdzového stavu a alternatívy, ktoré sú aplikovateľné v praxi. Obsahom stretnutia bolo aj sociálne zabezpečenie záchranárov, odmeny za činnosť počas prvej vlny pandémie COVID-19, zavedenie first-responderov a verejných AED v rámci poskytovania laickej prvej pomoci.

rbs2020Dňa 30. septembra 2020 sa v Aule Teologickej fakulty konala vedecká konferencia pod názvom „Otváral nám Písma“, ktorá bola pre záujemcov prístupná aj formou online prenosu.

 

Za účasti Veľkého kancelára KU Mons. Bernarda Bobera a prof. ThDr. Jozefa Leščinského, PhD. dlhoročného emeritného pedagóga-biblistu TF KU v Ružomberku a známeho popularizátora Biblie vystúpili so svojimi príspevkami odborníci z Pápežského biblického inštitútu z Ríma, prof. Dominik Markl SJ, prof. Peter Dubovský SJ a Dr. Attila Bodor, ktorí ponúkli biblické povzbudenie v súčasnej náročnej situácie v súvislosti s pandémiou a inými traumami v spoločnosti.

 

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU