uzhnu logoReferát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU bol aj tento rok úspešný a získal grant na rozvíjanie vzdelávania a rozširovanie spolupráce s partnerskými krajinami. V rámci programu Erasmus+ KA107 získal na ďalšie dva akademické roky finančnú podporu 28 000 Eur. KU sa tak stala koordinátorom projektu, do ktorého vstúpila s Uzhorod National University, Ukrajina (UzNU).

 


„Táto spolupráca znamená výmenu odborných poznatkov, spoločné bádanie a prístup k cennému výskumnému materiálu, ktorým disponuje Univerzitná knižnica UzNU“, upresnila univerzitná koordinátorka Michaela Moldová Chovancová.

 

V rámci projektu sú naplánované študijné pobyty pre 4 zahraničných a 2 domácich poslucháčov. Mobilitu budú môcť realizovať zamestnanci oboch univerzít. Prednášať na partnerskej univerzite budú 2 pedagógovia a 2 zamestnanci absolvujú školenie.  

 

„Tešíme sa, že sme znova boli úspešní a veríme, že geografická blízkosť našich univerzít podnieti absolvovať študijný pobyt aj poslucháčov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu vycestovať do vzdialenejších krajín, ale takto budú môcť študovať v inom štáte, rozvíjať svoje schopnosti a nadobudnú skúsenosť s iným vzdelávacím systémom,“ skonštatoval prorektor pre zahraničné vzťahy, prof. František Trstenský.

 

Do projektu KA107 spolupráca s partnerskými krajinami sa môžu zapojiť viaceré pracoviska KU po konzultácii s vedením fakulty a za spolupráce Referátu pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU už v najbližšej výzve, ktorá sa očakáva na jeseň 2017.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2