imrich vaskoDňa 10. septembra  sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätnej tabule doc. PhDr. Imrichovi Vaškovi, CSc. (1936 – 2010) v jeho rodnej obci Ondrašovce. Doc. Vaško bol významný literárny vedec, pedagóg, básnik, publicista a dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) v rokoch 2000 – 2007.

 

Program začne svätou omšou o 10:30 hod. v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Ondrašovciach, ktorú bude celebrovať rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Po jej skončení bude nasledovať odhalenie pamätnej tabule pri rodnom dome doc. Vaška, kde sa za KU prítomným prihovorí dekan FF KU doc. Mgr. Marek Babic, PhD. Je taktiež pripravená aj výstava dokumentov z tvorivej činnosti Imricha Vaška a jeho manželky Zuzany Vaškovej.

 

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. sa odborne venoval teórii literatúry, slovenskej medzivojnovej literatúre, súčasnej slovenskej literatúre, literárnej kritike. Príchodom do Ružomberka sa radí k osobnostiam, ktoré svojím osobným vkladom a zanietením stáli pri zrode Katolíckej univerzity a jej Filozofickej fakulty,  s čím je späté budovanie dôvery a rešpektu v rámci akademickej obce i v rámci vysokoškolského priestoru na Slovensku.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2