antverpy 1Dňa 11. septembra sa v belgickom meste Antverpy uskutočnilo pracovné zasadnutie vybraných zástupcov predsedníctva Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE). Hostiteľom bolo Univerzitné centrum sv. Ignáca (UCSIA), ktoré je súčasťou Antverpskej univerzity. Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) zastupoval prorektor prof. František Trstenský, ktorý je od roku 2016 členom predsedníctva FUCE.

 

 

Pracovné zasadnutie predsedníctva bolo rozšírené o zástupcov ďalších európskych katolíckych univerzít. „Hlavným bodom rokovania bola príprava modulov pre nový študijný program „Korene európskeho humanizmu“ s akcentom na kresťanskú identitu, ktorý chce FUCE ponúknuť pre európske univerzity, aby ho začlenili do svojich už existujúcich študijných programov,“ priblížil obsah jednodňového rokovania prorektor Trstenský.

 

antverpy 2

 

Ide o trojročný projekt FUCE, ktorý bude zavŕšený v roku 2019 konkrétnou ponukou materiálov pre univerzity. Pripravovaný program má 6 modulov: Dejiny Európy; Identita Európy v literatúre a umení; Veda a technológia; Sociálny humanizmus; Demokracia; Občianska angažovanosť. Najbližšou etapou je príprava letnej školy, ktorá sa uskutoční na budúci rok v Taliansku. Zúčastnia sa jej odborníci za jednotlivé sektory pripravovaných modulov. Prof. Trstenský zastupuje Katolícku univerzitu v Ružomberku v module Sociálny humanizmus.

 

antverpy 3

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2