dni kultúryNa Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, ktorý je súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. októbra Dni kresťanskej kultúry IV. a v dňoch 27. – 29. októbra Víkendové Dni kresťanskej kultúry IV. Tohtoročnou témou je sv. Martin z Tours v Roku sv. Martina (1620 rokov od jeho smrti) a osobnosť Ladislava Hanusa (110. výročie narodenia).

 

Dní kresťanskej kultúry sú adresované predovšetkým pre študentov 1. – 4. ročníka cirkevných gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl, pre žiakov 9. ročníka ZŠ, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu.

 

Víkendové Dni kresťanskej kultúry sú adresované pre vysokoškolských študentov, študentov teológie, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, pre katechétov, bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie.

 

Tento druh intelektuálno-duchovnej formácie vedie tvorca tohto podujatia prednášajúci cirkevných dejín a sakrálneho umenia v spišskom seminári HEDr. Ľuboslav Hromják, absolvent Gregoriánskej univerzity v Ríme, spolu s jeho hosťami. Cieľom podujatia je vyvolať predovšetkým u mladej slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky prof. Ladislava Hanusa, ktorý za vrchol kultúrnosti považoval nábožnosť, preto akcent je na duchovnosti.

 

Prihlásiť sa môžete do 22.10. na adrese: hromjak@kapitula.sk

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2