uk ku v rbkVedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 28. novembra schválila udelenie čestného titulu  doktor honoris causa dvom kandidátom. Doc. Ing. Milanovi Fiľovi, PhD. za filantropiu, keďže sa dlhodobo angažuje v podpore charitatívnych projektov, ktoré presahujú hranice Slovenska v oblasti humanitárnej pomoci, kultúry a školstva v krajinách Afriky (Nairobi, Rwanda, Sudán, Keňa), Ázie (Irán, Irak, Kambodža) a najnovšie pri pomoci utečencom v Grécku. Podporuje taktiež región Liptova v športových a kultúrnych aktivitách, Katolícku univerzitu, mesto Ružomberok a okolité obce.

 

Doc. Milan Fiľo bol v rokoch 2002 – 2004 členom Správnej rady KU a v roku 2005 mu bola udelená medaila KU. V roku 2006 mu Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave udelila čestný titul doktor honoris causa za filantropiu a boj proti AIDS v rozvojových krajinách.

 

Druhým schváleným kandidátom je prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Je uznávaným vysokoškolským učiteľom a jedných z najväčších odborníkov v oblasti pedagogických vied a psychológie. Po roku 1989 spolupracoval na všetkých koncepciách transformácie nášho školského systému (Duch školy, Konštantín, Milénium). Je členom vedeckých rád a vedeckých inštitúcií. V roku 2009 mu Prešovská univerzita udelila čestný titul doktor honoris causa.

 

Vedecká rada KU sa ďalej zaoberala Dlhodobým zámerom KU na obdobie rokov 2018 – 2023. Predložený dokument prerokovala s pripomienkami.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2