dod 2018 3S heslom “Raz vidieť je viac ako stokrát počuť”, Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) zorganizovala  Deň otvorených dverí (DOD). Nádejní študenti, neraz aj v sprievode svojich rodičov a kamarátov, si mohli 6. februára prezrieť priestory a vybavenie tejto katolíckej vzdelávacej inštitúcie.

 

 

 

 


Podujatie už tradične začalo v Aule sv. Jána Pavla II., kde sa prítomným na úvod prihovorila Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Následne  prorektorka KU doc. Helena Kadučáková v krátkej obrazovej prezentácii predstavila prítomným základné univerzitné pracoviská, napr. pastoračné centrum, univerzitnú knižnicu, poradenské centrum. Napokon prodekani fakúlt predstavili štúdium na svojich pracoviskách.
 

dod 2018 2


Potom už kroky zvedavých návštevníkov zamierili na fakulty, kde na nich čakal bohatý program. Jednotlivé katedry prezentovali v otvorených priestoroch fakúlt a na učebniach svoje študijné programy.
 
Na Filozofickej fakulte si mohli záujemcovia napr. vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom štúdiu, oboznámili sa so svetom náboženstiev a nazreli aj do zákutia anglického a nemeckého jazyka. Pedagogická fakulta ich zaviedla do svojich laboratórií a ateliérov a mohli si vyskúšať programovanie na pohyblivých robotoch. Fakulta zdravotníctva priblížila záchranárske pomôcky, ponúkla meranie krvného tlaku a názorne predstavila používanie zdravotníckych figurín. Teologická fakulta v Košiciach poodhalila niektoré vzácne diela historickej knižnice.
 

dod 2018 1


Celej akcie sa zúčastnilo približne 500 záujemcov, ktorí dostali aj tzv. bonusy v podobe propagačných materiálov, pozvania do kaviarne, či výhry tabletu alebo inteligentných hodiniek. Úspešný priebeh zabezpečovali dobrovoľníci z radov súčasných študentov KU.
 
Na KU v súčasnosti študuje 3629 študentov na všetkých troch stupňoch, tzn. v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. KU má uzavretých viac ako 100 bilaterálnych zmlúv s univerzitami v celej Európe, takže prostredníctvom programu Erasmus+ sa študenti KU dostanú na štúdiá a stáže v zahraničí. KU je členom Federácie katolíckych univerzít Európy.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2