chartaS radosťou informujeme, že Katolícka univerzita v Ružomberku sa od septembra 2018 stane signatárom tzv. Magna Charta Universitatum. Jej slávnostné podpísanie a prijatie za člena sa uskutoční 17.- 18. septembra 2018 v španielskej Salamanke. Chartu doteraz podpísalo 816 univerzít z 86 krajín a patrí medzi ne aj 13 slovenských univerzít.

Magna Charta Universitatum je dokument, ktorý podpísalo 388 rektorov a vedúcich univerzít z celej Európy a ďalších krajín 18. septembra 1988 pri príležitosti 900. výročia vzniku Bolonskej univerzity. Obsahuje zásady akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie, ktoré by mali slúžiť pri usmerňovaní činností univerzít. Akademická sloboda je považovaná za základ nezávislého hľadania pravdy a inštitucionálna autonómia je predpokladom efektívnej činnosti moderných univerzít. Text charty je pre signatárov štandardom pri presadzovaní rovnakých akademických hodnôt a cieľov.

Činnosť signatárov charty je koordinovaná platformou Magna Charta Universitatum Observatory. Platforma monitoruje univerzitnú slobodu v jednotlivých krajinách, na každoročných kongresoch sa venuje aktuálnym vzťahom univerzít a ich komunít na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Tohtoročná slávnostná ceremónia podpísania listiny novými signatármi sa bude niesť v duchu jubileí. V roku 2018 ide totiž o 30. stretnutie signatárov a zároveň bude miestom stretnutia Univerzita v Salamanke, ktorá oslavuje 800 rokov od jej vzniku.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2