logo tf kuČasopis Verba Theologica bol 4. marca 2018 zaradený do databázy ERIH PLUS, európskeho referenčného indexu časopisov pre oblasť humanitných a sociálnych vied. Okrem toho bol časopis Verba Theologica zaradený aj do databázy CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ktorá bola založená ako spoločný projekt akadémii vied krajín Vyšehradskej štvorky, pokrývajúcej oblasť výskumu v oblasti spoločenských a humanitných vied.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2