rektora kniznica budovaVážená akademická obec Katolíckej univerzity v Ružomberku, vzhľadom ku končiacemu sa funkčnému obdobiu Jeho Magnificencie Mons. prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., rektora Katolíckej univerzity, Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 15. zasadnutí dňa 10. apríla 2018 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu rektora Katolíckej univerzity, ktorá sa uskutoční dňa 9. mája 2018. Podmienky, ktoré musia splniť kandidáti na funkciu rektora, spôsob navrhovania kandidátov, ako aj priebeh samotnej voľby, sú uvedené v prílohe zápisnice z 15. zasadnutia Akademického senátu Katolíckej univerzity na internetovej stránke akademického senátu.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2