svocŠtudenti 3. ročníka Fakulty zdravotníctva KU v odbore Rádiologická technika, Dominika Šimová a Ján Kučák sa so svojimi prácami aktívne zúčastnili na XIII. celoštátnej študentskej vedeckej konferencii bakalárskych a magisterských nelekárskych zdravotníckych odborov, ktorú zorganizovala Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice dňa 19.4.2018.

 

Naši študenti predstavili svoje práce („CT mediastína“, resp. „Možnosti zníženia vstupnej povrchovej dávky vplyvom použitia primárnych clôn u skupiny pacientov podstupujúcich konvenčné rádiologické vyšetrenia“) krátkou prezentáciou a odpovedali na otázky v diskusii. Svojou aktívnou účasťou na konferencii získali cenné skúsenosti a nové informácie, ktoré určite zužitkujú vo svojej ďalšej práci. Študentom v mene FZ KU ďakujeme za reprezentáciu našej fakulty.

 

svoc2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2