jaroslav demko doc 1024x682Vážená akademická obec Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS KU) po predstavení kandidáta na rektora KU zasadol 9. mája 2018 k voľbe kandidáta na rektora KU. Volieb sa zúčastnilo 22 členov AS KU, 13 členov bolo za, 3 proti a 6 členov sa zdržalo hlasovania. Navrhnutý kandidát doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. bol AS KU zvolený za kandidáta na rektora KU a následne bude jeho návrh predložený na schválenie veľkému kancelárovi KU.

 

 

predstavenie kandidáta6

 

Voľbe predchádzalo predstavenie kandidáta na funkciu rektora KU v Aule Jána Pavla II. Predstavenie bolo sprevádzané bohatou diskusiou. Vo svojej vízii sa doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. zameral na zvýšenie počtu študentov, študijných programov, posilnenie humanitných smerov, úspešne zvládnutie blížiacej sa komplexnej akreditácie, zriadenie technickej akadémie, ale aj možnostiam zvýšenia športového zázemia univerzity. V rámci zvýšenia mediálneho povedomia o KU RK má v pláne zriadiť Referát pre vzťah s verejnosťou, dynamickú webstránku a aj takýmto spôsobom posilniť prezentáciu KU.

 

predstavenie kandidáta7

 

Jaroslav Demko (58) pracoval na Technickej univerzite vo Zvolene a po niekoľkoročnej praxi na pozícii manažéra životného prostredia v MONDI SCP (1997-2004) úspešne viedol Vodárenskú spoločnosť Ružomberok (2004-2011).


Špecializuje sa na bioenergetiku, ekológiu, environmentalistiku, ekosystémové služby, vodu a odpady. Úzko spolupracoval so Slovenskou národnou akreditačnou službou pri akreditáciách orgánov posudzovania zhody.


Prakticky od jej vzniku spolupracuje s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Na tamojšej pedagogickej fakulte je zamestnaný od roku 2011, pôsobil na Ústave transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí, v súčasnosti je vedúcim katedry biológie a ekológie.


Spolupracuje s viacerými univerzitami na Slovensku (Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).

 

Je autorom patentu (vôbec prvého na KU) Spôsob úpravy drevnej hmoty na zvýšenie jej energetickej hodnoty.


Je ženatý, má tri deti a päť vnúčat. Medzi jeho záľuby patrí príroda, knihy a stretnutia s priateľmi.

 

Autor fotografií v texte zo 16. zasadnutia AS KU: prof. František Trstenský

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2