maimonidesNa pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 2.5.2018 uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska s názvom Maimonides on Possibility and Providence (Maimonides o možnosti a prozreteľnosti). V súčasnosti je na výskumnom pobyte na FF KU a témou jej pobytu je Katolícka moderna a židovská subkultúra na Slovensku ako protipól sekularizácie.

 

Mojžiš Maimonides (1135-1204) bol významným stredovekým židovským filozofom a lekárom. Narodil sa v španielskej Cordobe a zomrel v Egypte. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí Sprievodca pre nerozhodných. Práve analýze tohto diela sa venovala prednáška Dr. Leitane. Toto dielo bolo napísané v arabčine, ale zanedlho bolo preložené aj do hebrejčiny, neskôr aj do angličtiny, francúzštiny a iných jazykov. Dr. Leitane vychádzala z jeho hebrejského textu. Maimonides sa v ňom snažil riešiť zdanlivé protiklady, napríklad medzi slobodou človeka a Božou prozreteľnosťou.

 

Dr. Iveta Leitane pôsobí na Centre pre judaistické štúdia na Univerzite Lotyšska v Rige. Študovala filozofiu a religionistiku. PhD. získala na univerzite v Tübingene v Nemecku. Absolvovala prednáškové a výskumné pobyty v Nemecku, USA, Estónsku, Rakúsku, Izraeli, Rusku, Poľsku, Maďarsku. Jej oblasťou výskumu je najmä judaizmus, židovská filozofia a národná identita. Publikovala vedecké štúdie v nemčine, angličtine a lotyštine vo vedeckých časopisoch, zborníkoch a heslá v encyklopédiách. Je editorkou viacerých kníh.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2