peter majdaRektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. v utorok 15. mája 2018 odovzdal doc. ThDr. Petrovi Majdovi, PhD. menovacie dekréty na miesto rektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a moderátora Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí. Rektor seminára tak bude pokračovať vo svojej funkcii, v ktorej pôsobil od roku 2014.

 

 

 

 

 

 


Doc. ThDr. Peter Majda, PhD. je v poradí sedemnástym rektorom seminára v Spišskej Kapitule. Rodák z Beňadova na Orave Peter Majda (1976) vyštudoval v roku 2001 katolícku teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule, dvojročné magisterské štúdia v odbore teológia absolvoval v rokoch 2002 až 2004 aj na Katolíckej univerzite v Lubline v Poľsku. V tých istých rokoch absolvoval aj licenciátne štúdia v Lubline v odbore pastorálna teológia so zameraním na masmédiá. V doktorandskom štúdiu pokračoval v rokoch 2006 až 2008 na Teologickej fakulte KU.

 

V rokoch 2001 až 2003 pôsobil ako kaplán v Levoči. V roku 2003 sa stal členom Kňazskej rady „ex offo“ Spišskej diecézy, od roku 2003 do roku 2009 pôsobil ako vicekancelár biskupskej kúrie a tajomník Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Od roku 2004 pracuje aj ako hovorca Spišskej diecézy, od roku 2009 pôsobil až doteraz vo funkcii kancelára a riaditeľa Biskupského úradu. Od roku 2009 prednáša na Teologickom inštitúte TF KU a v tom istom roku sa stal aj tajomníkom Kňazskej rady Spišskej diecézy.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2