online terenna pracaProstredie internetu môže byť často nebezpečné, ale zároveň sa dá využívať aj na prinášanie dobra a pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú a zatiaľ ju nedokážu vyhľadávať osobne. Katedra psychológie FF KU v Ružomberku sa dlhodobo venuje oblasti internetu, jeho nástrahám, ale aj pozitívnym stránkam. Teší nás, že sú v tejto oblasti činní aj naši študenti. Nezisková organizácia IPčko.sk, ktorá sa zameriava na poskytovanie psychologického poradenstva a pomoci prostredníctvom internetu, publikovala metodickú príručku s názvom Online terénna práca. Študent prvého ročníka magisterského štúdia psychológie Bc. Pavol Dérer je jedným z jej autorov a zároveň tento projekt v danej organizácii aj vedie.

 

 

Spolu s kolegami vyhľadáva na internete komunity, ktoré medzi sebou zdieľajú nebezpečné informácie, napr. o rôznych psychických ochoreniach, psychofarmakách či dokonca o spôsoboch, ako spáchať samovraždu, a prináša im pomoc priamo do ich prirodzeného prostredia – do online diskusných fór. Veríme, že aj táto publikácia pomôže mnohým ľuďom nájsť spôsob, ako sa začať vyrovnávať so svojimi problémami.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2