walshV pondelok 11. júna 2018 našu univerzitu navštívil profesor William Davis, zástupca Walsh University, zo Spojených štátov amerických. Na pôdu Katolíckej univerzity v Ružomberku zavítal, aby sa oboznámil s našou inštitúciou, jej históriou, podmienkami na výučbu a zároveň prediskutoval možnosti spolupráce. Počas stretnutia s dekanom FF KU Marekom Babicom a ďalšími členmi vedenia sa hovorilo o viacerých možnostiach vzájomnej kooperácie. Hlavná pozornosť sa sústredila na oblasť vzdelávania, špeciálne na možnosť zamerať sa na tzv. Global Learning program, ale tiež na výmenné pobyty študentov a vyučujúcich.

 

Walsh University je súkromná katolícka univerzita s hlavným campusom v meste North Canton v štáte Ohio. Má približne 3000 študentov, ktorým poskytuje rôzne študijné programy s orientáciou na service learning (službu komunite), bohaté možnosti športového vyžitia v ich moderne vybavených športoviskách, ako aj pestrý študentský život. Univerzita ponúka rôzne bakalárske a magisterské študijné programy najmä v oblasti humanitných vied, spoločenských a pedagogických vied, ale tiež programy v oblasti ekonómie a ošetrovateľstva.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2