ccpDňa 9. júna 2018 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) slávnostne ukončila prvá skupina študentov E-learning program s názvom „Safeguarding: Our Commitment“. Tento kurz je zameraný na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a realizovaný v spolupráci s Centrom pre ochranu dieťaťa (CCP, Centre for Child Protection), ktoré je súčasťou Inštitútu psychológie na Pápežskej gregoriánskej univerzite. Vedúcou kurzu na TF KU bola sestra Agnieszka Ewa Jarkowska, ktorá bola osobne prítomná aj pri jeho ukončení, kde vyjadrila svoje poďakovanie za doterajšiu spoluprácu a zároveň vyzvala k jej pokračovaniu.


Účastníci kurzu mali pri jeho slávnostnom ukončení možnosť prezentovať svoje skúsenosti a plánované projekty. Všetci prejavili záujem pokračovať v práci v tejto oblasti a angažovať sa v ochrane detí. Po spoločnom obede a svätej omši boli účastníkom kurzu odovzdané certifikáty, ktoré si prevzali z rúk otca biskupa Mons. Mareka Forgáča, jedného z podporovateľov tohto E-learning programu.

ccp2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2