du 2Prvý prázdninový týždeň patrila Katolícka univerzita malým študentom. Uskutočnil sa tu už 11. ročník Detskej univerzity venovaný žiakom základných škôl. Na prednáškach a workshopoch sa zúčastnilo 90 detí, ktoré na záver vystúpili na detskej konferencii a absolvovali aj slávnostnú promóciu.

 

Detskú univerzitu každoročne pripravujú tri fakulty – Filozofická fakulta, Fakulta zdravotníctva a Pedagogická fakulta, ktorá je hlavným organizátorom podujatia. Myšlienka Detskej univerzity vznikla na základe ponuky vysokoškolských pedagógov, ktorí navrhli využiť počas prázdnin priestory univerzity a doplniť ponuku letných akcií pre deti zmysluplnou vzdelávacou a kultúrnou aktivitou. Jedinečnosť Detskej univerzity na Katolíckej univerzite na Slovensku je v tom, že na rozdiel od ostatných detských univerzít má v programe pravidelne aj duchovný program – sv. omšu, duchovné vedenie, workshopy z náboženstva a i. a zároveň má ekumenického ducha.

 

du 3

 

 

Poslaním Detskej univerzity je poskytnúť deťom možnosť nahliadnuť do univerzitného sveta, rozšíriť ich obzor, vytvárať podmienky pre diskusiu a pod. Naším cieľom je motivovať deti tak, aby si svoje ďalšie vzdelanie chceli budovať na základe vlastného záujmu a talentu.

 

Malí študenti si v tomto ročníku mohli v rámci programu pozrieť divadelné predstavenia Divadla Portál, Divadla na Doske a Divadla Cililing z východného Slovenska. Prednášky pre nich pripravili odborníci z odborov - hudba, žurnalistika a prírodné vedy. O deti sa veľmi zodpovedne starali študenti univerzity, ktorí si takýmto spôsobom môžu zabezpečiť potrebnú pedagogickú prax.

 

du 4

 

Detská univerzita sa otvorila aj vďaka podpore Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a ďalším sponzorom: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Vydavateľstvo IKAR, a.s. a jeho edície Stonožka.sk a Yoli.sk, Vydavateľstvo FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania a podujatie podporilo aj Internetové kníhkupectvo Martinus.sk.

 

Bližšie informácie: du.ku.sk                      

Silvia Kaščáková, koordinátorka DU                          Foto: Marek Hasák

 

 

Detská univerzita 2018 sa už 6. rok uskutočnila aj na TF KU. Detská univerzita začala tradičnou imatrikuláciou, počas ktorej dekan TF KU odovzdal malým študentom indexy. Deti sa rýchlo oboznámili s univerzitnými priestormi, a tak mohli začať prednášky. Pedagógovia si pripravili pre malých študentov zaujímavé prednášky z oblasti filozofie, teológie, cirkevnej histórie, náuky o rodine a sociálnej práce. Deti upútali prednášky ako Hravo s Bibliou, Filozofia s úsmevom, Úvaha nad umením, Dve strany jednej mince, Súdna sieň, Letom svetom – Rím a Vatikán, Ako ma Pinocchio môže naučiť byť zrelým človekom, Tajomstvá Dómu sv. Alžbety a Seminárneho kostola, nechýbalo ani letné kino, belgický tanec a hry v parku.

 

detska univerzita tfku 2018

 

Podobne ako na vysokej škole, tak aj deti svoje štúdium končili záverečnou prácou. Každý študent si vybral prednášku, ktorá ho najviac zaujala a tú následne znázornil kresbou, príbehom či fotokolážou. Pred komisiou malí študenti obhájili svoje práce a najzaujímavejšie práce získali Cenu dekana. Detskú univerzitu deti ukončili slávnostnou promóciou, na ktorej im dekan TF KU odovzdal diplomy a praktické darčeky.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2