kulturne dejiny obalka1 2018Koncom júna 2018 vyšlo najnovšie číslo časopisu Kultúrne dejiny (1/2018), v ktorom čitatelia nájdu publikované tri štúdie, dva komentované preklady a ďalšie tradičné rubriky. Prvou je štúdia Dušana Zupku s názvom Identita kráľovských dcér a dynastická politika Jagelovcov v Svätej rímskej ríši v 15. a 16. storočí. Maďarská historička Adrienn Tengely je autorkou štúdie Problémy náboženského života v arcidiecéze Jáger v polovici 19. storočia (v angličtine Problems of Religious Life in the Middle of the 19th Century in the Eger Archdiocese).

 

Český historik Michael Viktořík sa zasa venuje téme Vojenské posádky na Moravě a v Rakouském Slezsku v 19. století. Medzi komentovanými prekladmi nájdeme dva historické pramene: Podstata priateľstva podľa cisterciána Aelreda z Rievaulx (eds. Erika Juríková – Silvia Pasminková) a Úvod J. Gregora Macera Szepsia k Paracelsovmu dielu Archidoxae (1569). Editorom je František Šimon.

 

Redakcii časopisu poskytol rozhovor český archeológ Dr. Bořivoj Nechvátal (Je treba byť sústavný a mať snahu uzatvárať veci, dokončovať ich). Potom nasledujú záverečné rubriky, recenzie najnovšej kultúrno-historickej literatúry, anotácie nových kníh, správy a referáty. Medzi internetovými odkazmi nájdeme zoznam webstránok s tematikou holokaustu na internete.

 

Časopis Kultúrne dejiny/Cultural History (ISSN 1338-2209) je registrovaný v databázach CEEOL, EBSCO, Scopus a BIBP. Redakcia v súčasnosti pripravuje jesenné číslo časopisu a zároveň aj mimoriadne číslo 2018, uzávierka príspevkov je koncom augusta.

 

redakcia

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2