stanček fotoDňa 12. júla 2018 nás vo veku 62 rokov opustil rímskokatolícky kňaz, rehoľník - vincentín, univerzitný profesor, úspešný slovenský spisovateľ a evanjelizátor prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD. Univerzitné spoločenstvo v Ružomberku vyjadruje úprimnú sústrasť i kresťanskú modlitbu pozostávajúcu vo vďačnosti za prácu v prospech Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a Spišskej diecézy. Nech mu Pán udelí večné odpočinutie!

 

Rektor KU prof. Jozef Jarab: „Osobne som poznal pána prof. Stančeka počas jeho kňazskej a pedagogickej činnosti. Preto vyjadrujem úprimnú ľútosť nad jeho náhlym odchodom, no zároveň vyjadrujem veľkú vďaku za jeho službu najmä v príprave budúcich kňazov, ale aj osobnom prístupe pri šírení evanjelia medzi mladými i dospelými“.

 

Prof. Stanček sa narodil 19. augusta 1955 v Kamennej Porube. Po štúdiu na Rímskokatolíckej Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte pokračoval v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave a Lubline. V roku 2004 bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. V rokoch 1994 - 2009 pôsobil ako spirituál v kňazskom seminári Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí - Spišskej kapitule a v rokoch 2004 - 2008 pôsobil na KU ako prorektor pre vzdelávanie a výchovu. Napísal viac ako sto kníh, vedeckých a odborných prác. Bol odborníkom v oblasti homiletiky, rétoriky, ekumenizmu a misiológie.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2