trnava 13.7.2018 1Dňa 19. júna 2018 Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) schválila znenie dvoch zákonov týkajúcich sa reformy vysokoškolského vzdelávania, ktoré prezident SR dňa 4. júla 2018 vetoval. V závere legislatívneho procesu Slovenská rektorská konferencia (SRK) prijala zásadné pripomienky dňa 30. apríla 2018. Niektoré boli zohľadnené, mnohé však ostali nevyriešené. Pripomienky prezidenta SR sú obsahovo zhodné s viacerými pripomienkami SRK.

 

Prezident SR vracia zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl ako celok a novelu vysokoškolského zákona v častiach súvisiacich so zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelávania a Slovenskou akadémiou vied. Podľa prezidenta SR v zákonoch chýbajú skutočné a zrozumiteľné záruky posilnenia kvality či objektívnosti jej posudzovania pri hodnotení vysokých škôl. Zákony sa budú znovu prerokúvať v druhom a treťom čítaní v NR SR. Ostáva tak priestor pre prijatie lepšej právnej úpravy vysokoškolského vzdelávania na základe konkrétnych odborných podkladov. SRK považuje práve v tejto situácii za potrebné zúčastniť sa práce na výslednom znení zákonov, aby boli presvedčivým východiskom pre napĺňanie európskych princípov a veľkého potenciálu slovenského vysokoškolského vzdelávania a vedy.

 

Marek Šmid, prezident SRK uvádza: „Výsledné texty oboch zákonov musia byť oproti dnešnému zneniu prehľadnejšie, bez nejasnosti v interpretáciách a dobre aplikovateľné. Je prirodzené, že našim trvalým záujmom je podpora kvality vzdelávania a výskumu a posilnenie autonómie vysokých škôl.“ 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2