linnaeus universityPočas prázdninových dní členovia Katedry hudby Pedagogickej fakulty doc. Rastislav Adamko, doc. Janka Bednáriková a doc. Zuzana Zahradníková reprezentovali Katolícku univerzitu v Ružomberku na medzinárodnej konferencii Cantus Planus, ktorá sa konala v dňoch 7. – 12. augusta 2018 na Linnaeus University v švédskom meste Växjö.

 

 

Medzinárodná konferencia bola zameraná na stredovekú liturgickú hudbu vo všetkých jej podobách. Obsahom príspevku ružomberských pedagógov, ktorý niesol názov A Medieval Notated Missal of Scandinavian Origin in Slovakia, bola prezentácia stredovekého notovaného misála uloženého v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Rukopis pochádza z 13. storočia a na naše územie bol pravdepodobne importovaný z oblasti dnešného Dánska. Liturgicko-hudobná analýza misála ako aj jeho faksimilové vydanie sa zrealizuje po ukončení vedeckého bádania, ktoré členovia Katedry hudby uskutočňujú v rámci projektu VEGA 1/0105/17 Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia.

 

misal

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2