25 rokov vlkolinecRužomberok (16. októbra 2018) – V decembri 1993 zapísali do zoznamu svetového dedičstva UNESCO aj malebnú podhorskú dedinu Vlkolínec. Odvtedy je lákadlom pre domácich i zahraničných turistov. O rozvoj tejto lokality sa zaujíma aj Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá pri príležitosti 25. výročia zápisu organizuje konferenciu a workshop spolu so zahraničnými partnermi.

 

 

 

Konferencia, ktorá sa koná v dňoch 24.-25. októbra 2018, sa venuje historickému vývoju lokality a krajinných štruktúr Vlkolínca, prináša príklady práce dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na záchrane vlkolínskych objektov, rovnako sa jej účastníci dozvedia, aký je aktuálny stav spravovania územia a aké opatrenia revitalizačných plánov sa pripravujú pre ochranné pásmo.     

 

Štvrtkový workshop (25.10.) je zameraný na výmenu praktických skúseností medzi slovenskými a českými predstaviteľmi verejnej správy a je určený pre predstaviteľov samosprávy Mesta Ružomberok a okolitých obcí a pre pozvaných starostov z Českej republiky a ďalších záujemcov. Vo štvrtok popoludní sa uskutoční aj samotná obhliadka Vlkolínca a návšteva novootvoreného Domu UNESCO.    

 

Medzi odbornými garantmi konferencie je aj profesorka Mária Kozová, prorektorka Katolíckej univerzity v Ružomberku pre vedu, umenie a zahraničné vzťahy a mobility. „Toto podujatie sa realizuje v rámci projektu Interreg s názvom Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov. Stojí za ním aj záujem širokého tímu odborníkov prispieť k obnove tradičných spôsobov hospodárenia na Vlkolínci. Za ostatných 70 rokov došlo v krajinnej štruktúre tejto lokality k zásadným zmenám: políčka a pasienky sa prestali obrábať a využívať, postupne zarástli náletovými drevinami, čím sa výrazne narušil aj charakteristický vzhľad krajiny. Pripravujú sa návrhy na podporu udržateľného cestovného ruchu. Projekt sa venuje aj revitalizácii pridomových záhrad. Cieľom je, aby sa dosiahnuté výsledky premietli do praxe a do plánovacích dokumentov pre Vlkolínec.“

 

Vlkolínsky projekt je spoločnou aktivitou Katolíckej univerzity v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner), Masarykovej univerzity v Brne, Biosférickej rezervácie Dolní Morava, Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Mesta Ružomberok.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2