univerzita janka kupaluHoci Bielorusko pre nás nie je vzdialené ani geograficky, ani kultúrne, predsa na Slovensku o tejto krajine veľa nevieme. S cieľom nadviazať kontakty so vzdelávacími inštitúciami v Bielorusku sa uskutočnila pracovná cesta zástupcov Katolíckej univerzity v Ružomberku, dekana Filozofickej fakulty KU Mareka Babica a prodekana pre vedu, umenie a doktorandské štúdium FF KU Eugena Zeleňáka, ktorým do Bieloruska otvoril dvere honorárny konzul Bieloruskej republiky na Slovensku Marián Murin.

 

Počas štyroch dní sa im podarilo oboznámiť sa s úrovňou vzdelávacieho systému, stretnúť sa s predstaviteľmi miestnej samosprávy, navštíviť viacero škôl v okolí Minska a v Grodne, ako aj predstaviť im našu akademickú inštitúciu. V meste Sluck mali napr. možnosť navštíviť najstaršie gymnázium v celej krajine a presvedčili sa o výbornej úrovni jeho študentov, ktorí uspeli v rámci rôznych medzinárodných súťaží a olympiád. V Grodne sa stretli s prorektorom Štátnej univerzity Janka Kupalu Genadijom Alexejevičom Gačkom, prediskutovali možnosť budúcej zmluvy medzi našimi inštitúciami a otvorili otázku spolupráce v rámci programu Erasmus+. 

 

gymnazium sluck

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2