drogyPrevencia drogových závislostí je v súčasnosti významnou oblasťou, ktorú je nevyhnutné zefektívniť. V tejto súvislosti sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil 3. decembra 2018 celouniverzitný odborný seminár „Drogy a prevencia“, ktorý viedol prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. – popredný odborník na závislosti a ich prevenciu v Českej republike. Seminár sa uskutočnil aj v spolupráci s občianskym združením Majme srdce pre deti.

 

 V prednáške rezonovali témy zamerané na rôzne úrovne prevencie drogových závislostí, ich charakteristiky, modely, konkrétne intervencie s dôrazom na multidisciplinárny prístup k prevencii, ako aj možnosti vzdelávania odborníkov v tejto oblasti. Osobitne zaujímavou bola prezentácia efektívnej metódy prevencie závislostí s názvom Unplugged určenej pre žiakov 6. ročníkov základných škôl.

 

www.t2.sk 03
 
drogy 3
 
drogy 4

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2