pukacovaDňa 4. decembra 2018 si prevzala Alžbeta Pukáčová, študentka 3. ročníka odboru sociálna práca na PF KU, ocenenie Srdce na dlani v kategórií kultúra a umenie/dobrovoľnícka služba a angažovanie sa v sociálnej sfére. Ocenenie udeľuje Žilinský samosprávny kraj výnimočným ľuďom – dobrovoľníkom, ktorí bez nároku na honorár venujú svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti a energiu v prospech iných ľudí alebo spoločnosti, ako aj ocenenie výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

 

 

 

 

 

Alžbeta Pukáčová vo svojom voľnom čase zbiera a renovuje kroje a venujem sa tradičnej ľudovej hudbe. Účinkuje ako huslistka v mnohých folklórnych súboroch a telesách po Slovensku. Ako sama uvádza „k hudbe ani krojom ma nik nejako špeciálne neviedol, všetko to prišlo samo. Rodičia ma avšak podporovali v mojej činnosti“. Vo svojej dobrovoľníckej činnosti spája práve túto svoju záľubu a včleňuje ju do činností sociálneho pracovníka. Začala hrávať ako dobrovoľníčka najprv v klube pre seniorov v Dolnom Kubíne a neskôr aj v iných zariadeniach, napr. Edukos v Dolnom Kubíne, detský domov v Ružomberku rozmiestnený po osobitných domčekoch.

 

pukacova seniori

 

Na KU v Ružomberku si jej činnosť všimla vedúca Katedry sociálnej práce doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., ktorá ju na ocenenie za dobrovoľnícku službu a angažovanie sa v sociálnej sfére nominovala.

 

pukacova jurinova

 

Foto: Alžbeta Pukáčová

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2