rektor kuPodľa podnikateľa a inovátora Jána Košturiaka, ktorý viedol ešte na jeseň workshop na Katolíckej univerzite v Ružomberku, existujú akoby dva svety – jeden, ktorý odchádza, a druhý, ktorý je predo dvermi. Starý svet je charakterizovaný nedostatkom, súperením, nedôverou či ničením prírody. Nový svet prináša udržateľnosť, hojnosť, spoluprácu, službu i ochranu životného prostredia. Do ktorého sveta chcete patriť vy? Osobne mi je bližší „nový svet“ – nie vo význame svetlejších zajtrajškov, ktoré nám sľubovali bývalé i súčasné politické „režimy“, ale vo význame hlbokej nádeje, že naším pričinením, sústredenou prácou a tiež vzájomnou kooperáciou dokážeme urobiť náš svet – na ktorý máme dosah – aspoň o trochu lepší.

 

Nikto nám neprinesie „nový svet“. Nosíme si ho sami v našom vnútri. Tak, ako čiara medzi dobrom a zlom vedie skrz srdce každého človeka, podobné je to aj so „starým“ a „novým“ svetom. Oba zápasia v nás samých.

 

Nový rok vždy, priam zákonite, prináša nové výzvy. Aj pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. Jednou z nich bude úloha hľadať našu vlastnú a jedinečnú cestu, aby sme boli zdraví, výkonní a konkurencieschopní. Som presvedčený, že jednou z  originálnych charakteristík KU je práve jej katolíckosť, duchovné základy, na ktorých stojí, to, že sa nevyhýba najzákladnejším otázkam o človeku a zmysle ľudského života. Inými (Košturiakovými) slovami: buďme radi, že učíme učiteľov, ošetrovateľov, teológov, podnikateľov, psychológov alebo novinárov. Za plus považujem aj výbornú geografickú polohu KU a historické korene Ružomberka, na ktoré môže nadväzovať.

 

Najväčším „kapitálom“ sú však ľudia – zamestnanci, pedagógovia i študenti – ktorí ako jedna akademická obec pracujú na jej inovovaní a skvalitnení. Nielen tým, ktorí sa zúčastnili jesenného workshopu, adresoval Ján Košturiak slová, s ktorými chcem aj ja začať – spolu s vami – nový kalendárny rok 2019: „Hľadajme v druhom človeku Krista. Buďme kritickí k sebe, prijímajme kritiku, buďme mierni v súdoch a nevyvyšujme sa. Buďme štedrí v milosrdenstve, prijatí, láske a dávaní druhým.“

 

                                                                                                         Jaroslav Demko

                                                                                                                rektor

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2