inovatoriVo štvrtok 31. januára 2019 sa vo výstavnej sieni rektorátu KU uskutočnilo pod vedením prof. Jána Košturiaka úvodné stretnutie univerzitných inovátorov.

 

Po prvotnom predstavení sa jednotlivých účastníkov stretnutia mal každý možnosť predostrieť svoje očakávania, vízie, ale aj možnosti, ako dokáže osobne prispieť k progresu univerzity. Diskutované témy a oblasti boli pestré. Od realizovania konkrétnych projektov a ich kvality, cez možnosti marketingovej komunikácie, až po regionálny a globálny význam univerzity. Odzneli aj viaceré predstavy o smerovaní univerzity, transformácii študijných odborov, personalizácii štúdia a možnostiach v oblasti náboru študentov.

 

Tieto a ďalšie témy boli skĺbené do tematických okruhov, ktorým sa budú inovátori podrobnejšie venovať na ďalšom stretnutí. Samozrejme, na nasledujúce stretnutie pozývame aj ďalších záujemcov o rozvoj a inovácie na Katolíckej univerzite.

 

inovat4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2