foto rektor koval 2Ešte pred odchodom pátra Františka Kovaľa, SJ na nové pôsobisko do Košíc mu za jeho službu osobne poďakoval Jaroslav Demko, rektor KU.

 

Počas stretnutia vyzdvihol veľký duchovným príklad pátra Kovaľa, predovšetkým v jeho skromnosti, obetavosti, ale najmä ľudskosti a priateľskosti. Na novom pôsobisku v Košiciach mu teda želáme veľa duchovných síl a tvorivosti v službe evanjeliu!


 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2