srk logo130. januára 2019 sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave konalo 87. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), na ktorom sa zúčastnil aj Jaroslav Demko, rektor KU.

 

Rektorky a rektori vysokých škôl na zasadnutí rozhodli o dvoch kandidátoch na členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. SRK zároveň rokovala o situácii, ktorá nastala pri čerpaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Výskum a inovácie a prijala uznesenie, v ktorom vyjadrila nespokojnosť so zdĺhavými procesmi vo vyhlásených výzvach a podporu opatreniam, ktoré robí ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na urýchlenie čerpania týchto fondov.

Rektorky a rektori sa zaoberali aj financovaním zvýšených taríf zamestnancov verejných vysokých škôl a úhradou rekreačných poukazov zamestnancom. Rokovali aj o aktívnej podpore informatívnej kampane "Tentoraz idem voliť", ktorá chce zvýšiť účasť na blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu. Členovia SRK sa oboznámili s aktuálnym vývojom v oblasti otvorenej vedy/vedy 2.0 a otvoreného prístupu a boli informovaní o pláne S európskej organizácie Science Europe. Okrem uvedeného sa členovia SRK mali možnosť oboznámiť s predpokladanými dopadmi brexitu na vysoké školy a jednotlivcov.

 

Zdroj: www.srk.sk

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2