un emblemV rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, ktoré Slovensko prebralo 1. júla 2018, sa vo štvrtok 30. mája 2019 pod záštitou podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka uskutočnila medzinárodná konferencia o budovaní partnerstiev a implementácii Agendy 2030.

 

Konferencia mala názov "Spoločne za ciele udržateľného rozvoja“ (Acting Together for Sustainable Development Goals) a jej hlavným cieľom bolo prepojiť široké spektrum aktérov – z verejného a mimovládneho sektora, podnikateľskej, ako aj akademickej sféry.

 

Na otvorení konferencie vystúpili s príhovormi podpredseda vlády Richard Raši, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a námestníčka generálneho tajomníka OSN Mirjana Spoljaric Egger (Obr. 1).

 

rozvoj

 

Obr. 1: Slávnostný príhovor ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka pri otvorení konferencie (Foto: Tomáš Bokor, MZVEZ SR)

 

Program konferencie bol rozdelený do troch panelov, v rámci ktorých diskutovali špičkoví odborníci z rôznych sektorov a krajín V4 o hlavných trendoch spoločenského myslenia a inovatívnych spôsoboch pri implementácii Agendy 2030 v oblasti metód a nástrojov financovania udržateľného rozvoja, zodpovedného a udržateľného podnikania a vzdelávania pre udržateľný rozvoj a jeho praktických výsledkoch.

 

Pre účastníkov zo vzdelávacích inštitúcií bol osobitne zaujímavý panel venovaný vzdelávaniu k udržateľnému rozvoju. V Agende 2030 má vzdelávanie ústredné postavenie a je mu venovaná samostatná kapitola. Hlavným rečníkom v paneli bol Dirk Van Damme, vedúci poradca riaditeľstva pre vzdelávanie a zručnosti Organizácie pre hospodársku, spoluprácu a rozvoj (OECD). Panel viedla Karolína Miková, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Partneri pre demokratické zmeny Slovenska (Partners for Democratic Change Slovakia). Ďalšími panelistami boli Ľubomír Petrák, predseda Výboru pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport NR SR, Miroslav Novák, z Ministerstva životného prostredia Českej republiky, Mónika Réti z Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska, Imrich Jakab z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katarína Čavojská z Rady mládeže Slovenska (obr. 2). V rámci panelu sa diskutovali viaceré aktuálne otázky a problémy týkajúce sa napr. pomalých reforiem v slovenskom školstve, nedostatočného financovania škôl, nedostatočného ocenenia učiteľov v spoločnosti a chýbajúcej participácie a partnersiev medzi zainteresovanými aktérmi vo vzdelávaní z rôznych sektorov na miestnej a regionálnej úrovni, Zdôrazňovalo sa, že práve vzdelávacie systémy by sa mali stať hybnou silou spoločenských inovácií a miestneho rozvoja.

 rozvoj2

Obr. 2: Účastníci panelu o vzdelávaní k udržateľnému rozvoju, v strede je Dirk Van Damme z OECD, ktorý vystúpil s hlavnou prednáškou (foto: Mária Kozová)

 

Dokument Agenda 2030 predstavuje ambicióznu a komplexnú iniciatívu medzinárodného spoločenstva z 2015, ktorá obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je gestorom implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na vnútroštátnej úrovni a Ministerstvo zahraničných vecí je gestorom implementácie v medzinárodnom prostredí.

 

                                                                                                                       Mária Kozová

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU