neurosmartologyKatedra manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je spoluriešiteľom medzinárodného projektu programu Erasmus+ s názvom Neurosmartology - Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii.

 

Cieľom projektu je rozvoj a realizácia inovatívnych postupov a výskumných riešení v aromachológii, ktoré prebiehajú v spolupráci s partnermi projektu v 6 krajinách Európskej únie: Slovensku, Českej republike, Poľsku, Nemecku, Dánsku a Španielsku.

 

Aj keď je program Erasmus odbornej i laickej verejnosti skôr známy ako vzdelávacia mobilita, prostredníctvom ktorej prebiehajú výmenné pobyty študentov, pedagógov i vedeckých pracovníkov, Erasmus+ podporuje aj projekty v oblasti spolupráce na inováciách a výmene osvedčených postupov, do ktorej patrí aj projekt Neurosmartology.

 

V 21. storočí sa rozšírila interdisciplinárna oblasť výskumu, ktorá analyzuje správanie sa ľudí v rôznych situáciách o dáta a metódy, ktoré monitorujú činnosť nervového a emočného systému. Dnešný svet neurovedy (neuromarketingu), psychológie, manažmentu, ekonómie a informačno-komunikačných technológií je prepojený užšie ako kedykoľvek predtým. Projekty s touto tematikou sú v poslednom desaťročí sú predmetom nielen základného, ale aj aplikovaného výskumu v prepojení na konkrétne situácie v praxi.

Hlavným riešiteľom projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta ekonomiky a manažmentu) a spoluriešiteľmi ďalších 5 univerzít: Katolícka univerzita v Ružomberku, Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, Universidad Miguel Hernandez de Elche a Syddansk universitet Odense. Na projekte participuje aj dvojica spoločnosti, ktoré majú dlhoročné skúsenosti vo výskume a výrobe aromatických ingrediencií: Aroma Marketing (Nové Zámky, Slovensko) a REIMA Air Concept (Meerane,Nemecko).

 

6 km

 

Projektoví partneri majú za úlohu po spracovaní metodologickej teoretickej príručky, vybrať inovatívne výskumné riešenia použiteľné v aromachológií zamerané na hodnotenie emócií, rozhodovanie a vnímanie ľudí, pôsobenie vybraných vôní a odlišných úrovní kvality vzduchu vo vymedzenom priestore. ako aj výpočet ich ekonomickej efektívnosti. Vývoj vonných aróm a ich zavádzanie v prevádzkach využívajú mnohé firmy, no analýza účinnosti a efektivity nasadených aróm v priestore nie sú podložené testovaním v reálnych podmienkach. Práve tomuto pomôžu stanovené ciele a naplánované postupy projektu, ktorý otestuje, nasadí a následne zanalyzuje konkrétnu vôňu v skúmanom prostredí na vybranej vzorke respondentov, pričom tieto výsledky budú vzájomne korelované v rámci riešiteľských inštitúcií v 6 krajinách, čo zohľadní aj prípadné rozdielne preferencie ľudí vplyvom kultúrnych odlišností.

 

2 km

 

Prvé stretnutie všetkých riešiteľov sa konalo v Nitre a Poprade. Na úvodnom rokovaní sa zúčastnila aj vedúca Katedry manažmentu prof. Ing. Alena Daňková, CSc., ktorá vyjadrila potešenie, že katedra má možnosť participovať na tomto projekte a výsledky z projektu skvalitnia vedecké výstupy a pedagogický proces pre študijný odbor manažment a ekonomika podniku. Náročný program bol doplnený zaujímavou exkurziou v spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s., kde mali účastníci projektu možnosť zoznámiť sa s výrobou, výrobným programom, aplikáciami polypropylénového vlákna a marketingovými aktivitami, ktoré priamo súvisia s projektom. Tiež bola zorganizovaná diskusia s manažmentom firmy o možnosti použitia a aplikácii aromachológie v praxi, či už vo výrobnom procese, alebo v marketingu.

 

S neskrývaným obdivom sa riešitelia projektu pochvalne vyjadrovali o moderných technológiách, o organizácii práce i profesionálnych prezentáciách, či diskusiách vedených v anglickom jazyku a slovenská časť návštevy „prekvapivo neveriac krútila hlavami“, že sa nachádzajú v čisto slovenskej spoločnosti. Boli prekvapení, že funkčné oblečenie i sofistikované ponožky, ktoré poznajú a využívajú, pochádza zo slovenskej firmy.

 

Vedúcim projektu je, v tejto oblasti neurovedy už známy aj za hranicami, mladý vedec Ing. Jakub Berčík, PhD. Za Katedru manažmentu sú členmi projektu: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. a Ing. Anna Diačiková, PhD. Z oblasti manažmentu je takýto druh projektu Erasmus+ KA2 riešený prvýkrát na Katolíckej univerzite a zainteresovaní pracovníci Katedry manažmentu využijú túto príležitosť tak, aby boli odborným a spoľahlivým tímovým partnerom a aby dôstojne reprezentovali univerzitu doma i v zahraničí.

 

                                                                                                     Ing. Anna Diačiková, PhD.

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU