srk logo1V dňoch 6. a 7. júna 2019 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave stretli rektorky a rektori slovenských a českých vysokých škôl, aby rokovali o vývoji v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, hodnotení výskumnej a inej tvorivej činnosti, o financovaní vysokých škôl a o medzinárodnej spolupráci.

 

Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konferencia opakovane konštatujú, že napriek mnohým zlepšeniam medzi spoločné problémy oboch krajín patrí dlhodobé podfinancovanie vzdelávania, výskumu, vývoja a infraštruktúry.

 

Spoločnému stretnutiu predchádzalo zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Počas neho prebehla voľba nového prezidenta, ktorým sa stal prof. Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Do funkcie prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie nastúpi v auguste, kedy končí mandát aktuálnemu prezidentovi prof. Marekovi Šmidovi, rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave. Za viceprezidentku bola zvolená prof. Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave, a druhým viceprezidentom sa stane prof. Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

Slovenská rektorská konferencia vyjadrila počas stretnutia nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 13. mája 2019, ktorou bolo odstránené ustanovenie obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ustanovenia boli prijaté bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou a postup pri prijatí novely zákona je vnímaný ako výrazný zásah do akademických práv a slobôd.

 

Slovenská rektorská konferencia protestuje proti diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej agentúry na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v piatich doménach inteligentnej špecializácie („SPVVC“), ktorá bola zverejnená dňa 30. 5. 2019. Slovenská rektorská konferencia zároveň upozornila, že rektori súkromných vysokých škôl neboli doposiaľ pozvaní na inauguráciu prezidentky SR a žiada pozvať rektorky a rektorov všetkých vysokých škôl.

 

Zdroj: www.srk.sk

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU