veni sancte 1Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 25. septembra 2019 uskutočnila slávnostná bohoslužba Veni Sancte, ktorú v kostole sv. Rodiny (Rybárpole) celebroval veľký kancelár KU a košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober.

 

Po svätej omši nasledovalo slávnostné zhromaždenie akademickej obce a pozvaných hostí KU v Aule sv. Jána Pavla II., počas ktorého bol do funkcie prorektora pre zahraničné vzťahy a  mobility menovaný Ing. Mgr. Imrich Andrási.

 

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce odzneli príhovory rektora KU v Ružomberku, doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc,, viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja RNDr. Petra Dobeša a primátora mesta Ružomberok MUDr. Igora Čombora, PhD.

 

veni sancte 3

 

veni sancte 6

 

Súčasťou celodenného programu bude aj študentský večer od 18.00 vo Foyer PF KU, na ktorý pozývame všetkých študentov, ale aj zamestnancov.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2