srvs 2Univerzitná volebná komisia pre doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku oznamuje, že v doplňujúcich voľbách uskutočnených 6. novembra 2019 bol zvolený za člena ŠRVŠ za KU (voleného študentskou časťou akademickej obce KU) Šimom Škvarko. Náhradníkom do ŠRVŠ za KU (voleného študentskou časťou akademickej obce KU) sa stáva Šimon Mesarč.

 

Zápisnica o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do ŠRVŠ za KU

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2