zentkoChcete objaviť Slovensko? Počas aktuálne prebiehajúceho letného semestra 2018/2019 ponúkame sériu prednášok Discover Slovakia najmä pre zahraničných Erasmus+ študentov, ale tiež iným návštevníkom.

 

Počas celého semestra budú vyučujúci z filozofickej a pedagogickej fakulty postupne predstavovať rôznorodé aspekty slovenskej prírody, kultúry i histórie. V ponuke je napríklad prednáška o súčasnom slovenskom umení, o dejinách Slovenska v 20. storočí, o prírodných unikátoch Slovenska či slovenských ľudových rozprávkach alebo stand-upovej scéne. Súčasťou ponuky je tiež návšteva Galérie Ľudovíta Fullu, exkurzia do okolia Ružomberka i návšteva Národnej rady Slovenskej republiky.

srk logo130. januára 2019 sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave konalo 87. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), na ktorom sa zúčastnil aj Jaroslav Demko, rektor KU.

 

Rektorky a rektori vysokých škôl na zasadnutí rozhodli o dvoch kandidátoch na členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. SRK zároveň rokovala o situácii, ktorá nastala pri čerpaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Výskum a inovácie a prijala uznesenie, v ktorom vyjadrila nespokojnosť so zdĺhavými procesmi vo vyhlásených výzvach a podporu opatreniam, ktoré robí ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na urýchlenie čerpania týchto fondov.

foto rektor koval 2Ešte pred odchodom pátra Františka Kovaľa, SJ na nové pôsobisko do Košíc mu za jeho službu osobne poďakoval Jaroslav Demko, rektor KU.

 

Počas stretnutia vyzdvihol veľký duchovným príklad pátra Kovaľa, predovšetkým v jeho skromnosti, obetavosti, ale najmä ľudskosti a priateľskosti. Na novom pôsobisku v Košiciach mu teda želáme veľa duchovných síl a tvorivosti v službe evanjeliu!


 dsc4585Aj tento rok sa 5. februára otvorili pre záujemcov o štúdium, ale aj širokú verejnosť brány Katolíckej univerzity v Ružomberku na všetkých jej štyroch fakultách - filozofickej, pedagogickej, teologickej a na fakulte zdravotníctva. Návštevníci si teda mohli osobne obzrieť priestory a vybavenie fakúlt a zároveň spoznať vyučujúcich a študentov na jednotlivých katedrách.

 

Návštevníkov na úvod srdečne privítala v Aule sv. Jána Pavla II. prorektorka pre vzdelávanie Mariana Magerčiaková, ktorá predstavila možnosti štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku, služby poskytované v spojitosti so štúdiom a voľnočasové aktivity. Možnosti a dôvody prečo študovať na filozofickej fakulte prezentoval Miroslav Maňák a širokú paletu možností štúdia na pedagogickej fakulte ponúkla prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations Markéta Rusnáková.

inovatoriVo štvrtok 31. januára 2019 sa vo výstavnej sieni rektorátu KU uskutočnilo pod vedením prof. Jána Košturiaka úvodné stretnutie univerzitných inovátorov.

 

Po prvotnom predstavení sa jednotlivých účastníkov stretnutia mal každý možnosť predostrieť svoje očakávania, vízie, ale aj možnosti, ako dokáže osobne prispieť k progresu univerzity. Diskutované témy a oblasti boli pestré. Od realizovania konkrétnych projektov a ich kvality, cez možnosti marketingovej komunikácie, až po regionálny a globálny význam univerzity. Odzneli aj viaceré predstavy o smerovaní univerzity, transformácii študijných odborov, personalizácii štúdia a možnostiach v oblasti náboru študentov.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2