guarinelliV chorvátskom Záhrebe sa v dňoch 19.-22. septembra 2019 uskutočnila druhá európska konferencia zameraná na formáciu kňazov a zasvätených osôb a prevenciu rôznych foriem zneužívania pod názvom Formazione e prevenzione - il potere come servizio (Formácia a prevencia – moc ako služba).

 

Hlavným organizátorom bola Katolícka univerzita v Záhrebe spolu s chorvátskou biskupskou konferenciou, Kongregáciou pre klérus, Radou európskych biskupských konferencií a Centrom pre ochranu detí pri Gregoriánskej univerzite v Ríme. Jedným zo štyroch hlavných prednášateľov bol košický pomocný biskup a docent Teologickej fakulty Mons. Marek Forgáč, ktorý predniesol príspevok: Il servizio è potere: un fatto attuale e vissuto nelle strutture della Chiesa (Moc je služba: skutočnosť, ktorú treba žiť v cirkevných štruktúrach).

fides et ratioVo štvrtok 19. septembra 2019 si prevzali ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) Fides et ratio dva laureáti. Jedným z laureátov je aj pedagóg KU v Ružomberku, doc. Miroslav Saniga.

 

Cenu udelila Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Urobila tak na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej predsedá ordinár Mons. František Rábek. Biskup Rábek odovzdal cenu s bratislavským arcibiskupom metropolitom a predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenským a košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom. Slávnosti predchádzala svätá omša za vedcov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

plagat dievca work travelMinisterstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť komunikačnú kampaň, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania.

 

Študenti a zamestnanci KU sa ako obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi môžu v prípade potreby obracať na Poradenské centrum KU.

 

andrasiOd začiatku akad. roka 2019/2020 prebral na KU v Ružomberku agendu zahraničných vzťahov poverený prorektor Ing. Mgr. Imrich Andrási.

 

Imrich Andrási absolvoval strednú zdravotnícku školu, ktorú ukončil maturitnou skúškou s diplomom zdravotná sestra. Je absolventom Magisterského štúdia Ostravskej univerzity v Ostrave, Lekárskej fakulty, kde vyštudoval Špecializáciu v zdravotníctve intenzívni péče. Taktiež má ukončené VŠ vzdelanie na Žilinskej univerzite, Fakulte špeciálneho inžinierstva – Záchranné služby a krízový manažment. Má ukončené aj bakalárske štúdium Urgentná zdravotná starostlivosť na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Špecializáciu má z manažmentu v urgentnej zdravotnej starostlivosti.

 

nrsr2Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 11. septembra 2019 zúčastnil vernisáže fotografií Holokaust. Vyhladzovanie, oslobodenie, záchrana, ktorú pri príležitosti Dňa pamiatky obetiam fašizmu slávnostne otvoril na pôde parlamentu predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko.

 

Stalo sa tak aj za účasti veľvyslanca Ruskej federácie Alexeya Fedotova a Ilja Altmana z Moskovského centra Holokaustu. Expozícia, umiestnená v budove parlamentu má byť spomienkou na zverstvá, ktorých sa počas druhej svetovej vojny dopustili fašisti.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2