logo fz kuVzhľadom na situáciu s koronavírusom na Slovensku sa v každom zdravotníckom zariadení vykonávajú základné epidemiologické opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Aj študenti Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku sa prihlásili do výzvy, ktorá bola vyhlásená Fakultou zdravotníctva na základe žiadosti o pomoc Ústrednej vojenskej nemocnice -  fakultnej nemocnice v Ružomberku (ÚVN) a v najbližších dňoch sa ako dobrovoľníci zapoja do pomoci pri realizácii týchto opatrení.

 

Študenti FZ KU sa od budúceho týždňa zapoja do spoluúčasti pri realizácii epidemiologických opatrení v rámci prevencie šírenia koronavírusu v ÚVN. Tá bude spočívať najmä v pomoci pri depistáži všetkých prichádzajúcich pacientov do ÚVN (meranie telesnej teploty a odoberanie anamnestických údajov) prostredníctvom "záchytného miesta", resp. budú pomáhať "v mobilnej odberovej jednotke". Dobrovoľníci budú rovnako zaradení na konkrétne klinické pracoviská ÚVN podľa aktuálnej situácie a potreby.

 

banner2V súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej metódy štúdia a s tým súvisiace opatrenia, a to do odvolania, respektíve do určenia doby prerušenia verejnými autoritami.

 

Prezenčné vyučovanie na KU v Ružomberku a všetkých jej súčastiach je nahradené vyučovaním dištančným. O termíne ukončenia prerušenia prezenčnej výučby budú študenti a zamestnanci KU informovaní dostatočne včas tak, aby sa vytvoril priestor na plynulý návrat na prezenčnú formu štúdia a na organizačné a technické zabezpečenie prezenčného vyučovania.

 

Príkaz rektora KU P-4/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom

20200323 110058Dňa 23. marca 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia KU v Ružomberku, ktorého cieľom bolo koordinovanie opatrení v prevencii pred COVID-19 v rámci KU v Ružomberku.

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 boli prijaté aj na KU v Ružomberku viaceré opatrenia. Pripravujú sa zmeny v harmonograme akademického roka 2019/2020 a plán ukončenia akademického roka 2019/2020, odzrkadľujúc aktuálne nariadenia Krízového štábu a MŠVVaŠ SR. Zmena sa týka aj termínu pripravovaného medzinárodného multižánrového festivalu Akademický Ružomberok - UNIUM 2020. Festival sa neuskutoční v pôvodnom termíne 21.-23.4.2020, ale v alternatívnom termíne, na základe rozhodnutia organizačného výboru UNIUM.

 

erasmus SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si dovoľuje informovať o nových opatreniach týkajúcich sa fungovania program Erasmus+ v sektore vysokoškolského vzdelávania v súvislosti so zasadaniami Ústredného krízového štábu SR a s mimoriadnym rokovaním vlády SR 15. marca 2020 týkajúceho sa šírenia ochorenia CoVID-19.


Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb SR, patrí aj povinná 14-dňova karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť, čo sa týka aj študentov, ktorí v súčasnosti absolvujú Erasmus+ mobilitu v zahraničí.

 

fku 4828Na Katolíckej univerzite v Ružomberku 10. marca 2020 zasadalo kolégium rektora, ktoré prerokovalo opatrenia znižujúce riziko nákazy novým koronavírusom.

 

Rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko vydal príkaz, v ktorom prerušuje výučbu na všetkých fakultách na obdobie od 10. marca 2020 (12.00 hod) do 27. marca 2020 (vrátane). Prezenčné štúdium bude na fakultách nahradené dištančným. Študenti a vyučujúci môžu využiť e-learning a samoštúdium. Rovnako sa prerušuje vyučovanie na Univerzite tretieho veku. Podrobnosti štúdia a prác na jednotlivých fakultách určia dekani fakúlt a riaditelia ostatných súčastí KU.

 

Príkaz rektora KU v Ružomberku.

 

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2