a 4Milé naše absolventky, milí naši absolventi, záleží nám na našom vzájomnom kontakte, preto Vám ponúkame možnosť registrovať sa v Alumni klube KU – klube absolventov KU. 

 

Ponúkame Vám možnosť byť neustále informovaný o dianí na Vašej alma mater, byť v kontakte s bývalými spolužiakmi a pedagógmi, osobne sa stretávať v prostredí KU a jej súčastí na rôznych podujatiach, vymieňať si skúsenosti, vzájomne sa obohacovať, využívať rôzne benefity. Zaujíma nás, ako sa Vám darí, k čomu Vám pomohol vysokoškolský diplom. Staňte sa preto súčasťou Alumni klubu KU. Je to jednoduché – stačí vyplniť elektronickú prihlášku.

 

Tešíme sa na Vás!

social work iluVážení študenti a uchádzači o štúdium na KU v Ružomberku, na základe medializovaných informácií Vám oznamujeme, že aj napriek informácii o odobratí akreditačných práv študijnému programu sociálna práca na Katolíckej univerzite v Ružomberku, študijný program sociálna práca je možné realizovať vo všetkých troch stupňoch – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom - na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Bakalárske a magisterské štúdium v odbore sociálna práca je možné absolvovať aj na pracovisku Teologickej fakulty KU - Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí.

 

 

svoc didaktika matematikyKoncom júna 2020 sa online formou uskutočnilo česko-slovenské kolo súťaže v Študentskej tvorivej činnosti z didaktiky matematiky. Ružomberskú katedru matematiky so svojou diplomovou prácou reprezentoval poslucháč magisterského štúdia Matúš Stáňa a so záverečnou prácou študentka rozširujúceho štúdia Veronika Oroszová. Prvého z menovaných porotcovia ovenčili vavrínmi víťazstva, text druhej ocenili čestným uznaním.

 

V zábere práce Matúša Stáňu boli pod vedením Dr. Lucie Csachovej aplikačné úlohy v gymnaziálnej matematike. Autor priblížil ich nezastupiteľné miesto vo vyučovaní a zároveň poukázal – aj na základe vlastnej viacročnej učiteľskej skúsenosti – na ich takmer zúfalú absenciu.

jurinovaDňa 1. júla 2020 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom zastúpeným predsedníčkou  Ing. Erikou Jurinovou a Katolíckou univerzitou v Ružomberku v zastúpení rektora KU doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc.

 

Podpísaním Memoranda obe strany vyhlasujú, že sa vzájomne stotožňujú so svojimi zámermi, poslaním a cieľmi a majú záujem o realizáciu spoločných cieľov. Výsledkom spolupráce má byť vzájomná podpora pri zabezpečovaní rozvoja vysokoškolského vzdelávania v Žilinskom kraji v študijných programoch uskutočňovaných na KU v Ružomberku a pomoc pri uplatnení absolventov na trhu práce pre potreby regiónu.

ku2020 dVážené slávnostné zhromaždenie, ctení hostia, vážená akademická obec!

 

Nedávno som dostal od novinára jednu zaujímavú otázku: „Názov Katolícka univerzita sa berie akosi samozrejme. Vedeli by ste priblížiť, či si takýto titul môže dať akákoľvek univerzita? Sú na to nejaké kritériá?“

 

Vznik každej katolíckej školy je daný kódexom kanonického práva, podľa ktorého má Cirkev právo zakladať katolícke školy akéhokoľvek odboru, druhu a stupňa. V kánone 807 sa doslovne vraví: „Cirkev má právo zakladať a riadiť univerzity, ktoré majú prispievať k vyššej kultúre ľudí a plnšiemu rozvoju ľudskej osoby, ako aj k plneniu učiacej úlohy samej Cirkvi.“

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU