pan rektor 18.9.2019 polsky institut pozvankaMesiac september sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku spája aj so spomienkou na jej dvoch bývalých rektorov, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Obaja odišli na večnosť v tom istom mesiaci, dokonca v tom istom roku.

 

Najprv nás pred tromi rokmi 18. septembra 2016 navždy opustil prof. Tadeusz Zasępa (rektor KU v rokoch 2008-2014) a len tri dni nato, 21. septembra, odišiel do Otcovho domu aj prof. Jozef Ďurček (druhý rektor KU v rokoch 2001-2004). Aktuálne si poľského rodáka so slovenským občianstvom prof. Tadeusza Zasępu pripomenie aj poľská ambasáda a tamojší kultúrny inštitút.

 

gombala fotoZ vôľe milosrdného Boha nás v 87. roku života predišiel do večnosti drahý kolega a jeden zo zakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc. V nádeji a s vďačnosťou za dar Pánovho zmŕtvychvstania mu venujme tichú spomienku v modlitbách.

logo pochod za zivotKatolícka univerzita v Ružomberku bude participovať na III. Národnom pochode za život (NPzŽ), ktorý sa uskutoční dňa 22. septembra 2019 v Bratislave.  Sprievodný program začína už o 12:30, samotný Pochod o 14:30. Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a nezisková organizácia Kanet.

 

KBS si uvedomuje, že téma ochrany života sa týka celej spoločnosti a preto pozýva do spolupráce  aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

ilustracna snimka na webstrankuVeriaci človek sa zvyčajne každú nedeľu, často však aj viackrát v týždni, zúčastňuje slávenia svätej omše. Svätá omša sa vyznačuje bohatstvom symboliky a úkonov, pričom nie vždy poznáme do hĺbky ich pôvod, funkciu a význam. Katolícka univerzita ponúkne v akademickom roku 2019/2020 v rámci Univerzity tretieho veku nový vzdelávací program s názvom „Tajomstvo svätej omše“.


„Hoci sa ako veriaci ľudia pravidelne zúčastňujeme svätej omše, neraz jej symboly a úkony dobre nepoznáme. Chceme napomôcť účastníkom lepšie porozumieť a aktívnejšie a zbožnejšie prežívať svätú omšu,“ približuje nový študijný program PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. prorektorka pre vzdelávanie.

nanovic1Zástupcovia troch fakúlt KU sa od 13. do 20. júla 2019 zúčastnili školenia katolíckych lídrov na Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame. Za pedagogickú fakultu sa seminára zúčastnila doc. Markéta Rusnáková a dr. Angela Almašiová, filozofickú fakultu zastupovali dr. Juraj Holdoš a dr. Pavel Izrael a teologickú fakultu doc. Martin Uháľ. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia katolíckych univerzít z Chorvátska, Poľska, Maďarska, Gruzínska a Ukrajiny, ktoré sú partnerskými univerzitami Nanovic Institute.

 

Nanovic Institute sa zameriava na rozvoj katolíckeho vysokoškolského vzdelávania v Strednej a Východnej Európe už od roku 2003. Inštitút podporuje vzdelávanie lídrov z partnerských univerzít usporiadaním týždenného letného kurzu orientovaného na rozvoj vodcovských zručností, strategické plánovanie, fundraising, hodnotenie kvality a rozvoj filantropie na vysokých školách a v mimovládnych organizáciách.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2