ku2020V stredu 1. júla 2020 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) uskutočnilo slávnostné ukončenie akademického roka 2019/2020 spojené so spomienkovou slávnosť pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Celodenný program slávnosti začal slávnostnou sv. omšou akademickej obce – Te Deum v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Hlavným celebrantom bohoslužby bol Mons. Stanislav Zvolenský (bratislavský arcibiskup metropolita), koncelebrantmi Mons. Bernard Bober (košický arcibiskup metropolita), Mons. Tomáš Galis (diecézny biskup Žilinskej diecézy) a Mons. Ján Kuboš (spišský pomocný biskup). Metropolita Zvolenský sa vo svojom príhovore poďakoval zamestnancom univerzity za ich činnosť vo formovaní novej generácie nie len v oblasti poznatkov, ale aj v oblasti duchovnej a morálnej. Podotkol, že každá inštitúcia stojí na ľuďoch, na ich kvalite. Na kvalite zamestnancov stojí teda aj samotná kvalita Katolíckej univerzity.

rektor demko ku 1 rozhovorKatolícka univerzita v Ružomberku (KU) si tento rok pripomína 20. výročie od svojho založenia. Od augusta 2018 drží kormidlo univerzity Jaroslav Demko, ktorý je šiestym rektorom v jej doterajšej histórii. Ponúkame Vám preto jeho pohľad na výročie univerzity, ale aj víziu do budúcnosti KU.

 

Čo sa vám ako prvé vybaví, keď vám niekto povie, že univerzita, ktorú vediete - má 20 rokov? 

 

Žartom by som povedal, že Katolícka univerzita je moje štvrté – a najmladšie – dieťa. Skutočne, vyžaduje si „otcovskú“ lásku a starostlivosť a nič iné jej ani nechcem dávať. Opakujem to už veľakrát a poviem to aj teraz – je to nesmierny dar, možno až nezaslúžený pre Slovensko i Cirkev, že tu existuje Katolícka univerzita v Ružomberku.

seminar poradenske 1V piatok 26. júna 2020 sa v priestoroch Rektorátu KU v Ružomberku uskutočnil „Úvodný odborný seminár o prístupnosti akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami“.

 

Seminár sa venoval problematike postavenia študenta so špecifikými potrebami v terciárnom vzdelávaní z pohľadu legislatívy a praxe. Seminára sa zúčastnili pracovníci Katolíckej univerzity v Ružomberku – členovia akdemickej obce, koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami a pracovníci Poradenského centra KU. Lektorkami telekonferenčného seminára boli PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (riaditeľka Centra podpory študentov so špecifickými portrebami Univerzity Komenského v Bratislave a vedúca Metodického, znalostného a koordinačného centra v oblasti podpory študentov so špecifickými potrebami) a prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. (koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave).

 

img 1687Dňa 26. júna 2020 dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. odovzdal certifikáty 23 úspešným absolventom Univerzity tretieho veku (UTV) na TF KU v študijnom programe Filozoficko-teologické základy.

 

Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie. Štúdium trvá tri roky a je organizované formou prednášok, ktoré sa konajú raz týždenne z oblasti morálnej teológie, fundamentálnej teológie, dogmatickej teológie, biblických vied, filozofie, kanonického práva, spirituality, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, misiológi a sociológie. Okrem prednášok sa organizuje pre študentov UTV aj duchovná obnova, kultúrny program a spoločenské stretnutie študentov s vedením Teologickej fakulty.

 

V závere akademického roka sa na pôde univerzít tradične uskutočňujú promócie absolventov bakalárskych a magisterských študijných programov. Pandémia koronavírusu však zmenila nielen spôsob výučby počas letného semestra, ale aj podobu ďalších podujatí. Keďže pre absolventov KU v Ružomberku sa v akademickom roku 2019/2020 neuskutoční slávnostný promočný akt, rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko sa k nim rozhodol prihovoriť aspoň na diaľku.

 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU