chalupeckyZ vôle milosrdného Boha nás v 89. roku života predišiel do večnosti drahý kolega doc. Ivan Chalupecký, ktorý stál pri zrode vyučovania histórie na vtedajšom Pedagogickom inštitúte sv. Ondreja. V tomto inštitúte a jeho nástupcoch (na Katecheticko-pedagogickej fakulte a potom v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku na Filozofickej fakulte) pôsobil sedem rokov. V nádeji a s vďačnosťou za dar Pánovho zmŕtvychvstania mu venujme tichú spomienku v modlitbách.

 

Jeho vedeckú prácu charakterizuje ohromná pracovitosť, ktorá sa v priebehu desaťročí preniesla do množstva vedeckých príspevkov. Podstatnejšia je však kvalita a prínos jeho diela, v ktorom významnú pozornosť venoval aj množstvu biografických príspevkov či medailónov, viaceré nosné štúdie a články sa viažu aj na politický katolicizmus. Jeho „záber“ sa teda môže javiť ako široký a v protiklade k mnohým súčasným historikom, ktorí sa možno neodvážia prekročiť pomyselnú hranicu čiastkovej otázky svojej úzkej vedeckej špecializácie, obmedzený okruh problémov či rozhodujúcu oblasť pôsobenia.

2020 6 koronaOd marca 2020 prešla aj filozofická fakulta do dištančného módu fungovania v dôsledku pandémie a následných opatrení. Výučba i skúšanie prebiehalo prostredníctvom videokonferenčných hovorov, emailov či s využitím ďalších technológií. Napriek komplikovanej situácii si však naši študenti i zamestnanci našli čas na pomoc iným ľuďom, ktorí boli počas pandémie najviac zraniteľní.

 

Distribuovali potraviny seniorom, pomáhali v domovoch sociálnych služieb, ale zapojili sa tiež do menej bežných aktivít. Načítali rozprávku o koronavíruse pre deti či poskytli konverzácie v slovenčine.

 

logo opvV období rokov 2011-2013 sa KU v Ružomberku (KU) zapojila do operačného programu Vzdelávanie (OPV), ktorého globálnym cieľom bolo zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. KU získala v rámci vyhlásenej výzvy na realizáciu projektu s názvom Zvýšenie  kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku nenávratný finančný príspevok.

 

Realizovaný projekt bol zaradený do ex-post hodnotenia, ktoré spočívalo v obsahovom zhodnotení a zhodnotení prínosu zrealizovaných projektov pre cieľové skupiny. Na základe výsledkov ex-post hodnotenia projektu sa KU podarilo dosiahnuť všetky plánované výstupy projektu, ktoré boli intenzívne využívané nie len počas realizácie projektu, ale výstupy projektu boli využívané aj po jeho realizácii. Príspevok projektu k špecifickým cieľom opatrenia možno na základe hodnotenia považovať za vysoký.

 

welcome kópiaV posledných týždňoch čelí spoločnosť záplave nevyhnutných obmedzení a opatrení, ktorými sa snaží bojovať s neviditeľným nepriateľom COVID-19. Keďže prejavy tejto nákazy môžu byť spočiatku veľmi mierne alebo dokonca žiadne, je nutné také riziko rozpoznať a odhaliť včas.

 

KU v Ružomberku začala pri prevencii nákazy využívať vo svojich priestoroch (Fakulta zdravotníctva) termokameru, ktorá je v spojitosti s nárastom povrchovej teploty kože používaná pri detekcii prakticky všetkých typov vírových či bakteriálnych ochorení. Termokamera je schopná v reálnom čase zaznamenať a analyzovať teplotné zmeny s presnosťou na ±0.3 °C.

 

logo KURektor KU v Ružomberku vydal Dodatok k usmerneniu k vybraným akademickým aktivitám (realizácia štátnych skúšok) zo dňa 23. apríla 2020. 

 

Za účelom jednotného postupu fakúlt KU v Ružomberku pri spracúvaní osobných údajov v procese vykonávania štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie vydal rektor KU aj Príkaz usmerňujúci ochranu osobných údajov v procese vykonávania štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami IKT.

 

Tieto úpravy sú prejavom záujmu o to, aby akademický rok 2019/2020 bol ukončený v riadnom termíne, t. j. do 31. augusta 2020, a to s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na kvalitu vzdelávania, vedomosti a zručnosti študentov a absolventov, ako aj na ich uplatnenie v praxi. 

 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU