zena pk oslKatolícka univerzita v Ružomberku od 11. júna 2019 spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.

 

Prorektorka pre vzdelávanie PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. dohodla so zástupkyňou Regionálnej kancelárie v Žiline Mgr. Katarínou Kvašňovskou spoluprácu v oblasti podpory a pomoci obetiam trestných činov. Pracovného stretnutia sa zúčastnila aj Mgr. Katarína Markovičová, PhD., keďže spolupracujúcim subjektom je Poradenské centrum KU, ktoré je v prípade ťažkostí klientov vyplývajúcich z kriminality v úzkom kontakte s regionálnym koordinačným centrom.

 

t2k 3302V pondelok 1. júla 2019 Katolícka univerzita v Ružomberku oslávila 19 rokov. Pri tejto príležitosti sa za účasti zamestnancov uskutočnilo krátke spomienkové stretnutie pri bustách Mons. Františka Tondru a Mons. Rudolfa Baláža pred budovou rektorátu KU. Počas stretnutia odznel príhovor rektora KU v Ružomberku.

 

„Práve dnes je to 19 rokov, ako nadobudol účinnosť zákon číslo 167/2000 Z.z. o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku. Takto, zákonom vznikla naša Katolícka univerzita v Ružomberku.

 

velvyslanec ruska na kuKatolícka univerzita v Ružomberku privítala dňa 25. júna 2019 na svojej akademickej pôde mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku, kariérneho diplomata a bývalého námestníka ministra zahraničných vecí Ruska Dr. Alexeja Leonidoviča Fedotova, ktorého sprevádzali Mgr. Vladislav G. Kulikov, PhD. – spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Anna Novgorodová z oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce.

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku rokoval s veľvyslancom o možnostiach rozvíjania vzájomnej spolupráce na poli vedy a vzdelávania, možnostiach kontaktov s univerzitami a vysokými školami v Ruskej federácii.

zahranicni studenti na kuNajvyužívanejším programom pre zahraničné vzdelávacie pobyty na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) je program Erasmus+. Okrem vysielania študentov, pedagógov a administratívnych pracovníkov na zahraničné vysokoškolské inštitúcie, univerzita každoročne prijíma aj poslucháčov a pracovníkov zo zahraničia.

 

KU má podpísané zmluvy na výmenné mobility v rámci programu Erasmus+ s viac ako 110 zahraničnými partnermi. V akademickom roku 2018/2019 svoju mobilitu úspešne ukončilo 44 zahraničných študentov programu Erasmus+, čo predstavuje 30 % nárast v počte prijatých poslucháčov tohto programu oproti uplynulému obdobiu.

 

hudba absolventi2Katedra hudby dňa 16. júna 2019 usporiadala v popoludňajších hodinách prvé stretnutie absolventov. Stretnutia sa zúčastnilo 39 učiteľov základných a umeleckých škôl.

 

Takmer všetci absolventi pracujú v odbore, ktorý vyštudovali a zároveň sa angažujú ako cirkevní hudobníci – organisti, kantori či členovia rôznych speváckych zoskupení. Stretnutie sa nieslo v radostnom duchu spomínania, ale aj plánov do budúcna. Každý z prítomných mal priestor na predstavenie toho, ako sa mu darilo po skončení štúdia na PF KU v Ružomberku.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2