zahranicni studenti na kuNajvyužívanejším programom pre zahraničné vzdelávacie pobyty na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) je program Erasmus+. Okrem vysielania študentov, pedagógov a administratívnych pracovníkov na zahraničné vysokoškolské inštitúcie, univerzita každoročne prijíma aj poslucháčov a pracovníkov zo zahraničia.

 

KU má podpísané zmluvy na výmenné mobility v rámci programu Erasmus+ s viac ako 110 zahraničnými partnermi. V akademickom roku 2018/2019 svoju mobilitu úspešne ukončilo 44 zahraničných študentov programu Erasmus+, čo predstavuje 30 % nárast v počte prijatých poslucháčov tohto programu oproti uplynulému obdobiu.

 

hudba absolventi2Katedra hudby dňa 16. júna 2019 usporiadala v popoludňajších hodinách prvé stretnutie absolventov. Stretnutia sa zúčastnilo 39 učiteľov základných a umeleckých škôl.

 

Takmer všetci absolventi pracujú v odbore, ktorý vyštudovali a zároveň sa angažujú ako cirkevní hudobníci – organisti, kantori či členovia rôznych speváckych zoskupení. Stretnutie sa nieslo v radostnom duchu spomínania, ale aj plánov do budúcna. Každý z prítomných mal priestor na predstavenie toho, ako sa mu darilo po skončení štúdia na PF KU v Ružomberku.

promocie utvV priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13. júna 2019 uskutočnila slávnostná promócia študentov Univerzity tretieho veku (UTV) v akademickom roku 2018/2019.

 

Vzdelávanie na UTV v Ružomberku v tomto roku úspešne ukončilo 10 poslucháčov vo vzdelávacom programe Kresťanská kultúra, 16 poslucháčov vo vzdelávacom programe Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie a 12 poslucháčov vo vzdelávacom programe Filozoficko-teologické základy na Teologickej fakulte KU v Košiciach.

mligos webUž v stredu 19. júna 2019 organizuje Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pod gesciou katedry slovenského jazyka a literatúry konferenciu Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie.

 

Vedecké podujatie sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea prof. PaedDr. Milana Ligoša, CSc., pracovníka KSJL FF KU, stojaceho nielen pri zrode ružomberskej katedry slovenského jazyka a literatúry, ale aj Katolíckej univerzity v Ružomberku ako takej.

 

profesoriDňa 11. júna 2019 pribudlo na Slovensku 37 nových vysokoškolských profesorov. Menovacie dekréty im v Prezidentskom paláci odovzdal prezident Andrej Kiska. Medzi novovymenovanými profesormi je aj doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. (odbor: analytická chémia), ktorý je vedúcim katedry chémie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

 

Pánovi profesorovi k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu blahoželáme a prajeme veľa síl, zdravia a úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2