nedela ku rektorUž pravidelne je posledná januárová nedeľa venovaná KU v Ružomberku. Pri tejto príležitosti bola 26. januára 2020 slávená svätá omša v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave za účasti vedenia a zamestnancov KU v Ružomberku.

 

Svätú omšu celebroval J. E. Mons. Jozef Haľko, rímskokatolícky pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy spolu s kňazmi Univerzitného pastoračného centra J. Vojtaššáka. Jeho eminencia v homílii poukázala na význam Božieho slova a jeho schopnosť meniť veci, okolnosti a hĺbku ľudského srdca. Hlásať slovo o pravde je povinnosťou aj akademickej pôdy, povinnosťou KU v Ružomberku. Univerzite poprial v mene KBS aby „naďalej spĺňala svoje poslanie, formovať myslenie, zušľachťovať srdce a ohlasovať cez poznanie reality pôvod všetkého čo jestvuje, Boha Ježiša, skrze ktorého bolo všetko stvorené“. Záznam celej svätej omše si môžete vypočuť aj prostredníctvom archívu rádia Lumen.

logo noveRužomberok, 24. januára 2020 – Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) si tento rok pripomína dvadsiate výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti si škola pripravila množstvo podujatí  pre študentov i širokú verejnosť.

 

„Naším cieľom je posilniť našu identitu a zvýšiť povedomie o škole tak, aby čoraz viac mladých ľudí chcelo študovať na jedinej katolíckej univerzite na Slovensku. Aj naďalej chceme najmä skutkami napĺňať naše motto „formujeme myseľ a srdce,“ konštatoval rektor Jaroslav Demko vo svojom liste na Nedeľu KU.

Nedela KU facebook coverVážení priatelia, v tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej príbeh môžeme bez zbytočného pátosu nazvať úspešným. Veď posúďte sami: trvalo iba „krátkych“ desať rokov od pádu komunizmu, kým vznikla nová, slobodná, verejná vysoká škola, ktorá sa môže hrdo hlásiť ku katolíckej viere a našim náboženským tradíciám a koreňom.


Katolícka univerzita v Ružomberku začínala v roku 2000 s dvoma fakultami – pedagogickou a filozofickou, postupne sa rozšírila aj o fakultu zdravotníctva a teologickú fakultu, ktorá sídli v Košiciach. Dnes v univerzitnom meste Ružomberok nájdete aj novú modernú budovu univerzitnej knižnice a nové športové ihriská. KU dnes navštevuje takmer tritisícsedemsto študentov z celého Slovenska, ktorí si môžu vybrať zo 70 študijných programov.

dekan FF Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko za účasti Veľkého kancelára KU počas zasadnutia kolégia rektora 14. januára 2020 v Košiciach odovzdal menovací dekrét novému dekanovi Filozofickej fakulty KU Marekovi Babicovi.

 

Akademický senát FF KU v Ružomberku 4. decembra 2019 jednohlasne zvolil kandidáta na dekana. Následne Veľký kancelár KU J. E. Mons. Bernard Bober dal súhlas k vymenovaniu do funkcie. Marek Babic bol dekanom fakulty i počas predchádzajúceho obdobia (2015 – 2019) a jeho druhé štvorročné funkčné obdobie sa začalo 22. decembra 2019. Ostatné obdobie na FF KU charakterizovala personálna a finančná stabilizácia, podpora prístupu orientovaného na študenta a internacionalizácia. V nasledujúcom období možno očakávať výzvy súvisiace s uplatňovaním nových akreditačných štandardov a skvalitňovaním vzdelávania aj výskumu realizovaného na fakulte.

prezidentkaPrezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 slovenských rektorov a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Na stretnutí sa zúčastnil aj rektor KU v Ružomberku doc. Jaroslav Demko.

 

Podľa prezidentky Slovenská republika naliehavo potrebuje, aby sa naše univerzity a vysoké školy stali miestom, kde sa bude novým, efektívnejším spôsobom zhodnocovať intelektuálny a kultúrny potenciál našej vlasti. Spomaliť a zastaviť odliv slovenských študentov do zahraničia je podľa prezidentky jednou z dôležitých úloh, ktorou sa bude musieť Slovensko v najbližšom čase zaoberať. 

 

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2