anna lesnakovaKoronavírus je azda najviac skloňované slovo posledných dní a týždňov. Z médií čerpáme veľa relevantných informácií, ale zároveň sa na nás valí množstvo dezinformácií a hoaxov. S prof. MUDr. Annou Lesňákovou, PhD., bývalou dekankou Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a prednostkou Kliniky infektológie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN, sme sa rozprávali o tejto aktuálnej téme.

 

Vieme, že nový koronavírus SARS- -CoV-2 sa vlani najskôr objavil v čínskom meste Wu-chan kde spôsobil epidémiu. Neskôr sa šíril do celého sveta a máme pandémiu. V tejto súvislosti sa objavili rôzne konšpiračné teórie o jeho vzniku. Kde sa teda vírus vzal? Boli zdrojom nákazy netopiere, hady či iné šupinavce?

 

Vzhľadom na správy, že počiatočné prípady mali epidemiologické súvislosti s veľkým živočíšnym trhom, sa predpokladá, že vírus má zoonotický (týkajúci sa zvierat, živočíšny - poznámka redakcie) pôvod, hoci sa to definitívne nepotvrdilo. Genetické analýzy zatiaľ naznačujú podobnosť s netopierími koronavírusmi.

rektor kuFrank Snowden, emeritný profesor univerzity Yale, vydal vlani na jeseň knihu Epidemics and Society. „Epidémie sú kategóriou chorôb, ktoré nastavujú zrkadlo ľudským bytostiam, kto naozaj sme. Majú do činenia s naším vzťahom k smrteľnosti, k smrti, k našim životom. Tiež odrážajú náš vzťah k životnému prostrediu, k prostrediu, ktoré si vytvárame, a k prírodnému prostrediu, ktoré odpovedá. Ukazujú morálne vzťahy, aké máme jeden k druhému.“

 

Podľa Snowdena nám epidémie kladú dôležité otázky: Čo sa nám snaží povedať blízkosť hroziacej smrti? Aká je naša zodpovednosť jeden voči druhému? Kde je v tom všetkom Boh?

 

Pridal by som ďalšie otázky: Ako sa nepoddať strachu? Ako podporiť našich blížnych a neodcudziť sa napriek sociálnej izolácii? Aký príbeh o covid-19 vyrozprávame ďalším generáciám? Aké dopady bude mať epidémia na politiku, spoločnosť, náboženstvo či hospodárstvo? Ako to zmení vysoké školy?

 

dsc 2788Od pondelka 11. mája 2020 Univerzitná knižnica KU v Ružomberku opäť  otvorí svoje brány. Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5.5.2020 bude UK KU poskytovať knižnično-informačné služby v špeciálnom režime, ktorý je bližšie uvedený v Opatreniach súvisiacich so sprístupnením UK KU.

 

Výpožičné služby bude poskytovať v čase od 9.00 – 15.00 hod. počas celého pracovného týždňa pre všetkých používateľov UK KU za hygienických podmienok, ktoré stanovil Úrad verejného zdravotníctva SR. Zjednodušením výpožičného procesu bude aj možnosť zaslať požiadavku na potrebnú literatúru vo forme konkrétnych signatúr na adresu kniznica@ku.sk. Čitateľ si bude môcť už len prísť vyzdvihnúť pripravené knihy na absenčnú výpožičku pod svojím menom. Sankcie za omeškané vrátenie kníh nebudú účtované do konca mája.

 

Opatrenia súvisiace so sprístupnením UK KU

univerzita tretieho veku kópiaVzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s infekciou COVID-19 bolo Príkazom rektora KU v Ružomberku od 10. marca 2020 prerušené vzdelávanie na UTV, resp. bolo zmenené z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Vzdelávanie v rámci neuskutočnených prednášok letného semestra 2019/2020 bude prebiehať dištančnou metódou štúdia.

 

Aj počas súčasnej mimoriadnej situácie môžu poslucháči UTV na KU kedykoľvek telefonicky alebo e-mailom kontaktovať referentku UTV na KU v Ružomberku Ing. Oľgu Patoprstú, ktorá s poslucháčmi UTV naďalej priebežne komunikuje a posiela im podklady k prednáškam jednotlivých vyučujúcich. Dištančnú metódu vzdelávania v rámci našej UTV vnímame ako jednu z možností, ako seniorom môžeme spríjemniť a pomôcť užitočne prežiť čas izolácie v domácom prostredí v tejto mimoriadnej situácii, pretože práve oni sú z hľadiska infekcie koronavírusom najrizikovejšou skupinou.

 

Organizačné zabezpečenie priebehu a ukončenia vzdelávania na UTV KU v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2019/2020

kamodaNa základe výsledku výberového konania v zmysle § 14, odst. 1 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. a Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest a funkcií vedúcich zamestnancov na KU v Ružomberku bol s účinnosťou od 1. mája 2020 menovaný do funkcie kvestora KU v Ružomberku PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

 

PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (matematika/fyzika) na Univerzite Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium v oblasti manažmentu školstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil ako stredoškolský pedagóg, odborník pri ekonomickom a metodickom riadení školstva a neskôr aj ako kvestor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2000-2006). Na Katolíckej univerzite v Ružomberku pôsobí od roku 2007 ako odborný asistent (Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Katedra manažmentu). Od roku 2014 až doteraz je riaditeľom Centra celoživotného vzdelávania na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.  

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU