DOD 2019 6Aj tento rok sa 4. februára otvoria pre záujemcov o štúdium, ale aj širokú verejnosť brány Katolíckej univerzity v Ružomberku na všetkých jej štyroch fakultách - Filozofickej, Pedagogickej, Teologickej a na Fakulte zdravotníctva.

 

Po úvodnom otvorení podujatia bude program pokračovať priamo na príslušnej fakulte, kde sa záujemcovia budú môcť stretnúť so zástupcami jednotlivých katedier, ktorí im individuálne poskytnú informácie o študijných programoch ponúkaných katedrou. Na fakultách budú tiež prebiehať zaujímavé sprievodné aktivity.

 

PLES KU plagatKatolícka univerzita v Ružomberku pozýva všetkých pedagógov, zamestnancov, študentov a priaznivcov univerzity na Reprezentačný ples KU pri príležitosti 20. výročia vzniku KU v Ružomberku, ktorý sa uskutoční dňa 25. januára 2020 o 19.00 hod. vo Veľkej dvorane Hotela Kultúra v Ružomberku.

 

O dobrú náladu sa postarajú zaujímaví účinkujúci – Sima Martausová, Jozef Hollý. Vstupné pre študentov je 25 € a pre ostatných záujemcov 30 €. Vstupenky je možné zakúpiť si v UPaC Jána Vojtaššáka alebo Informačnom centre Ružomberok.

 

Všetci ste srdečne pozvaní!

cropped tyzKariery LOGO small 3Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2019 zapojilo 71 organizácií, ktoré prihlásili 111 aktivít kariérového poradenstva pre deti i dospelých vo viac ako 40 mestách a obciach Slovenska. K oceneným príkladom dobrej praxe patrili tento rok aj aktivity Poradenského centra Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Ocenená bola komplexnosť služieb (assessment centrum, tvorba portfólia, praktické nácviky, individuálne konzultácie) a ich zameranie na rozvoj kariérových zručností (tvorba CV, komunikácia so zamestnávateľom, získavanie informácií o trhu práce).

 

MK 06224Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku (AS UTV) si v tomto roku pripomenula 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa 5. decembra 2019 v Aule Dionýza Ilkoviča STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné zasadnutie Rady AS UTV pod vedením prezidentky AS UTV Lucie Hrebeňárovej a za účasti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej, generálneho riaditeľa Sekcie VŠ MŠVVaŠ SR Jozefa Jurkoviča, riaditeľky Odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Moniky Korkošovej a predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku Jána Lipanskeho.

 

Súčasťou zasadnutia bolo ocenenie členov prezídia AS UTV a tiež odovzdanie listín o členstve jednotlivým univerzitám tretieho veku (UTV) na Slovensku. Za  UTV na Katolíckej univerzite v Ružomberku listinu prevzala Mariana Magerčiaková, prorektorka pre vzdelávanie, ktorá v rámci programu zasadnutia prezentovala víziu a smerovanie UTV na KU.

 

bratia1BRATIA VO VIERE je názov výstavy, ktorá približuje vzájomnú pomoc a spoluprácu veriacich v socialistickom bloku. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 11. decembra 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku za účasti Krzysztofa Strzałka, veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku.

 

Výstava je výsledkom spolupráce Ústavu pamäti národa s poľským Inštitútom národnej pamäti a Poľským veľvyslanectvom na Slovensku. Podrobne mapuje prenasledovanie veriacich na Slovensku i v Poľsku, aktivity podzemnej cirkvi, kňazov i rehoľníkov. Prostredníctvom fotografií a archívnych dokumentov predstavuje aktivity Hnutia Svetlo – Život i púte v Poľsku a na Slovensku. Výstava sa venuje aj vzťahu Jána Pavla II. k Slovákom, postupnému uvoľňovaniu neslobody vedúcemu k Sviečkovej manifestácii a následnému pokračovaniu spolupráce aj po roku 1989.

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2