img 0315Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta realizuje v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a ďalšími partnermi (Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s., mestom Ružomberok a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre) od 1. septembra 2017 do 30. júna 2019 významný projekt týkajúci sa ochrany vybratých pamiatok UNESCO na českej a slovenskej strane.

 

Projekt nesie názov "Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov" (UNESCO-VLaMI). Zameraný je na prehĺbenie spolupráce inštitúcií, subjektov a osôb priamo spravujúcich pamiatky UNESCO alebo nachádzajúcich sa v lokalite UNESCO resp. v jej ochrannom pásme.

 

stretnutie ff 2Dňa 8. mája 2019 sa uskutočnilo celofakultné stretnutie absolventov na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Na univerzitu zavítalo spolu približne 200 ľudí, bývalých študentov i s rodinami, aby sa stretli so svojimi spolužiakmi a vyučujúcimi.

 

Podujatie uviedli príhovory rektora Katolíckej univerzity, Jaroslava Demka, a dekana Filozofickej fakulty KU, Mareka Babica. Následne dekan fakulty predstavil minulosť, ale tiež aktuálne dianie a výzvy, ktorým inštitúcia čelí. Absolventi sa mohli dozvedieť o najnovších úspechoch súčasných študentov, napr. o prvom mieste žurnalistov v súťaži Štúrovo pero, alebo o podujatiach, ktoré organizuje fakulta, ako napr. filozofická olympiáda.

 

foto1Na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v dňoch 6. – 7. mája 2019 konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Musica Mediaeva Liturgica III. zameraná na stredovekú liturgickú hudbu.

 

Ústrednou myšlienkou konferencie bol notovaný misál škandinávskeho pôvodu, ktorý je pod signatúrou Rkp. zv. 387 deponovaný v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili odborníci z Maďarska, Poľska a Slovenska: Miklós István Földváry, Katalin Sabo, Balázs Horváth, Piotr Wisniewski, Eva Veselovská, Rastislav Luz a Adam Sýkora, domácu akademickú obec reprezentoval Rastislav Adamko.

 

du baner webAj tento rok bude prvý prázdninový týždeň Katolícka univerzita v Ružomberku otvorená pre najmenších študentov, ktorým pripravujeme už 12. ročník Detskej univerzity (DU).

 

Prihlasovanie bude prebiehať od 10. mája 2019 (elektronicky) na webovej stránke DU, kde sú zároveň poskytnuté podrobnejšie informácie. Samotná DU sa uskutoční v dňoch 1.-4. júla 2019 a je zameraná na žiakov základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov.

svoc fzDňa 25. apríla 2019 sa na Fakulte zdravotníctva KU uskutočnilo celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v nelekárskych zdravotníckych odboroch. V dvoch sekciách sa celkovo predstavilo dvadsať študentov zo siedmych univerzít.

 

V sekcii Ošetrovateľstvo sa umiestnila na druhom mieste Barborka Tretinová, študentka tretieho ročníka FZ KU v Ružomberku, s prácou „Ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca s neonatologickým abstinenčným syndrómom“, ktorú písala pod vedením doc. PhDr. Mgr. Heleny Kadučákovej, PhD.. Vzhľadom na bohaté zastúpenie študentov z jednotlivých fakúlt zdravotníctva z celého Slovenska možno hovoriť o veľkom úspechu študentky, jej školiteľky, ako aj pedagógov Katedry ošetrovateľstva.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2