stiahnuťRektor KU v Ružomberku vydal usmernenie k vybraným akademickým aktivitám (realizácia semestrálnych a štátnych skúšok) vyplývajúce zo súhrnu informácií a odporúčaní MŠVVaŠ SR a Slovenskej rektorskej konferencie týkajúceho sa postupov vysokých škôl v aktuálnej mimoriadnej situácii zo dňa 9. apríla 2020.

 

S ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie a prijímané opatrenia zo strany príslušných štátnych orgánov môže priebežne dochádzať k úprave niektorých podmienok alebo termínov zo strany KU, ako reakcia na aktuálnu situáciu.

img 7611Študenti FZ KU v Ružomberku sa zapojili ako dobrovoľníci pri realizácii protiepidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Aktuálne 18 študentov FZ KU realizuje dobrovoľnícku činnosť v dvanásť hodinových zmenách v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku – FN.

 

Konkrétne činnosti spočívajú v depistáži pacientov na záchytnom pracovisku  pri vstupe do nemocnice. Súčasťou vstupného triedenia pacientov je meranie telesnej teploty a vyplnenie anamnestického dotazníka. Na základe tohto vstupného posúdenia študenti v spolupráci s pracovníkmi ÚVN SNP – FN manažujú ďalší postup vyšetrení a ošetrení pacienta.

 

t2.sk 004Milí naši študenti, absolventi, zamestnanci, ale tiež všetci ostatní z nášho okolia. Pracovníci Poradenského centra Katolíckej univerzity v Ružomberku sa rozhodli poskytovať pravidelné psychologické poradenstvo pre tých, ktorí by mali o službu takéhoto typu  záujem. Psychologické poradenstvo bude fungovať od 15. apríla 2020 až do odvolania.

 

Vzhľadom na momentálnu náročnú situáciu, v ktorej sa nachádzame kvôli celosvetovej pandémii infekcie COVID-19, sa pracovníci Poradenského centra KU rozhodli byť Vám k dispozícii aj napriek tomu, že nám situácia momentálne nedovoľuje vykonávať naše služby formou osobných stretnutí.

promofoto ff 31Vážení uchádzači o štúdium, vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 predlžujú všetky fakulty KU v Ružomberku termín odovzdávania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium do 30. apríla 2020. Všetkým uchádzačom zároveň odporúčame využiť elektronickú prihlášku, bez potreby posielať prihlášku poštou.

 

Všetky ďalšie náležitosti, ktoré z dôvodu pretrvávania mimoriadnych opatrení nie je možné v súčasnosti vybaviť (napr. maturitné vysvedčenie a pod.), bude možné doložiť dodatočne. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte študijné oddelenia jednotlivých fakúlt. Kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke príslušnej fakulty KU v Ružomberku.

srk logo1Bratislava, 2. apríla 2020  - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sa stretol so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Predmetom spoločného rokovania boli aktuálne opatrenia, ktoré prijali vysoké školy ako reakciu na šírenie COVID-19 a návrhy smerujúce k zabezpečeniu chodu vysokých škôl a riadnemu ukončeniu letného semestra 2019/2020.

 

Minister informoval o prebiehajúcej príprave návrhov legislatívnych zmien, ktoré majú zabezpečiť riadny chod vysokých škôl v tejto mimoriadnej situácii. Vyzval prezidenta SRK, aby členom SRK sprostredkoval požiadavku na informovanie akademickej obce a širokej verejnosti o aktuálnych krokoch vysokých škôl a osobitne ohľadne ukončenia ak. roka 2019/2020 a prijímacieho konania prostredníctvom webových sídel a sociálnych sietí.

 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU